Let op, geld lenen kost ook geld.

Accordeonlening

Een woning kopen komt traditioneel met veel vragen over hypothecaire leningen en ook de nodige tijdsinvestering in het bezoeken van vele banken. Naast de verschillende tarieven die banken hanteren, is ook een belangrijke vraag welke soort woonlening de voorkeur geniet. We bespreken kort even de accordeonlening als alternatieve hypotheekformule.

Kenmerken accordeonlening

Zowel een woonlening met vaste rente, als variabele rente kunnen beiden nadelen hebben. Wanneer de rente zakt wordt een lening met vaste rente immers minder interessant. Anderzijds zal een variabele rente minder interessant worden van zodra de rentes stijgen. Met dit in het achterhoofd is de accordeonlening ontstaan.

accordeonEen accordeonlening moet in principe de voordelen van variabel lenen en vast lenen combineren. Bij een accordeonlening zal het maandelijks terugbetalingsbedrag gelijk blijven en wordt er een variabele rentevoet toegepast, maar zal er gespeeld worden met de duurtijd van de lening.

De looptijd van de lening kan met andere woorden ingekrompen of uitgebreid worden zoals een accordeon. Doorgaans wordt een verlenging van de looptijd wel beperkt tot maximaal 5 jaar, maar mag men de totale looptijd van 35 jaar niet overschrijden.

De voordelen van een accordeonlening kunnen dan ook samengevat worden als volgt:

  • Variabele rente: mee profiteren van rente dalingen, en een lagere rentevoet van de bank ontvangen (de variabele rentevoet zal hier gehanteerd worden en die ligt doorgaans lager dan de vaste rentevoet);
  • Vast maandbedrag: de maandelijkse terugbetalingen wijzigen niet, er is dus geen risico dat het maandelijks bedrag stijgt na een rente herziening;
  • Looptijd: De looptijd wordt maximaal met 5 jaar verlengd. Met een simulatie kan dan nog steeds berekend worden of een accordeonlening voordeliger uitkomt dan een andere leenformule.

Tip: Hypotheekwinkel is een onafhankelijk adviseur en vergelijkt voor u woonleningen bij meer dan 20 banken. Klik hier voor meer informatie. banner hypotheekwinkel

Ook nadelen bij een accordeonlening

Alhoewel een accordeonkrediet tal van voordelen te bieden heeft en vrij flexibel is, zijn er ook een aantal nadelen aan verbonden. Bij een vergelijking tussen doorlopende kredieten en een persoonlijke lening wordt ook snel duidelijk dat flexibiliteit vaak met een kostprijs gepaard gaat.

Alle zaken en scenario’s worden in principe contractueel bepaald, het is dus noodzakelijk om alle puntjes in het contract goed te begrijpen om het risico in te schatten. Zo wordt doorgaans bepaald dat de looptijd van de lening beperkt wordt tot maximaal 5 jaar, maar wat als 5 jaar niet voldoende is om alles tijdig terug te betalen?

In het geval dat vijf jaar niet volstaat, kunnen er zich verschillende scenario’s afspelen:

  • De bank gaat akkoord, neemt het risico op zich en wijzigt niets: je maandelijkse terugbetaling blijft met andere woorden gelijk. Dit is het meest gunstige scenario;
  • De bank zal vragen dat je het resterende saldo in één keer terugbetaald. Rekening houdende met het feit dat je al 5 extra jaren extra interesten betaald, is dat een zeer nadelig scenario;
  • De bank vraagt tijdens de loopduur van de lening om alsnog het maandelijkse bedrag te verhogen.

Hoe langer de looptijd van een lening duurt, hoe duurder een lening wordt, dat is ook het geval bij hypothecaire leningen. Afhankelijk van het scenario dat de bank voorstelt in het contract kan dit op lange termijn al dan niet voordeliger uitkomen.


Tip: Hypotheekwinkel is een onafhankelijk adviseur en vergelijkt voor u woonleningen bij meer dan 20 banken. Klik hier voor meer informatie. banner hypotheekwinkel

Accordeonlening als alternatief?

Afhankelijk van de bepalingen in het contract kan een accordeonlening zeker nuttig zijn. Het is echter wel een moeilijke kredietformule om simulaties mee uit te voeren en te vergelijken met andere kredietformules.
Het ligt aan u om te bepalen of de contractvoorwaarden haalbaar zijn, en dat u een verlenging van de looptijd van de lening (of een verhoging van het maandbedrag bij een herziening) financieel aan kan.

Laat u op voorhand goed adviseren bij uw hypothecair woonkrediet. Wil je weten of er geen andere leningen voordeliger zijn? Neem dan contact op met hypotheek.winkel en vraag een onafhankelijke vergelijking bij meer dan 20 banken.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be