Let op, geld lenen kost ook geld.

Aflossingstabel lening: Maandelijkse terugbetaling berekenen

Een aflossingstabel duidt aan welke bedragen je moet terugbetalen op welk moment. Het is met andere woorden een nuttig overzicht die uw bank of kredietverstrekker meegeeft. Daarop staat duidelijk vermeld welke intresten je betaald, en welk deel betrekking heeft op de terugbetaling van het kapitaal.

Wat is een aflossingstabel?

Bij het aflossen van een persoonlijke lening zal de kredietverstrekker u wellicht een aflossingstabel meegeven. Meer concreet is een aflossingstabel een eenvoudige tabel waarop je alle betalingen kan terugvinden die je dient te verrichten na het afsluiten van een lening.

Op zo’n terugbetalingsplan kan je veel informatie afleiden:

  • Datum van terugbetaling
  • Frequentie van terugbetaling
  • Bedrag van de periodieke terugbetaling
  • Welk deel dat slaat op de betaling van interesten
  • Welk deel dat slaat op de terugbetaling van het kapitaal

De bedragen op een aflossingstabel kunnen vast of variabel zijn. Bij een persoonlijke lening zullen de interesten op vaste basis gerekend worden, bij een kredietopening of geldreserve is het onmogelijk om op voorhand een aflossingstabel te berekenen: dit is immers afhankelijk van de bedragen die u uiteindelijk afneemt.

Aflossingstabel berekenen

laptop aflossingstabel berekenen

© Pixabay

Een aflossingstabel berekenen is eigenlijk nog niet zo moeilijk. Door deze tabel te simuleren kan je de kostprijs van jouw lening vrij snel berekenen. Je krijgt uiteindelijk ook het resultaat van de totale intrestaflossingen en bent in staat om deze te vergelijken met de rentevoeten bij andere aanbieders.

Om een simulatie van je lening aflossingen te maken heb je een beetje informatie nodig. Dat gaat dan om de rentevoet, de looptijd van de lening, maar ook het bedrag dat je wenst te lenen.

Klik hier om snel een aflossingstabel te berekenen.

Het is best mogelijk dat je kredietgever een overzicht van alle betalingen voorziet, bijvoorbeeld een totaal van de betaalde intresten in een bepaald jaar. Ook een totaal van terugbetalingen per jaar kan je daarop soms terugvinden.

Aan een lening kunnen soms kosten verbonden zijn. Deze kosten zitten niet in een aflossingstabel verwerkt. Daarom werd het JKP (Jaarlijks Kostenpercentage) gelanceerd. Het JKP omvat alle kosten die een lening of een krediet omvatten, inclusief de rentelasten. Aan de hand van het JKP kan je dus leningen vergelijken op basis van ALLE kosten.

Heb je gekozen voor een hypothecaire leningen met een variabele rentevoet? Dan is de aflossingstabel niet definitief. Dit komt omdat de hypotheekrente kan wijzigen naargelang de kredietgever beslist om de rentevoeten aan te passen aan de marktomstandigheden.

Het heeft dus een grote invloed op het toekomstig verloop op de maandelijks te betalen interesten, maar een aflossingstabel met variabele intrestvoet kan in eerste instantie wel het nodige inzicht verschaffen binnen uw situatie.

Leningen vergelijken met aflossingstabel

Een aflossingstabel zal doorgaans standaard worden meegegeven bij het aanvragen van een lening. Zo niet: vraag er dan ook naar. Door verschillende aflossingstabellen naast elkaar te leggen ben je in staat om intrestbetalingen van leningen met elkaar te vergelijken.

De aflossingstabel zal geen rekening houden met andere kosten die bij de lening of het krediet gepaard gaan, daar dient u bij het vergelijken van leningen dan wel rekening mee te houden. Maar met een aflossingstabel kan je wel snel te weten komen welke impact de aflossingen zullen hebben bij uw toekomstige budgetten.

Snel persoonlijke leningen vergelijken?
Bekijk onderstaande tabel en vergelijk persoonlijke leningen. Je kan hierdoor leningen vergelijken aan de hand van het JKP, met andere woorden: inclusief alle kosten die bij de lening gepaard gaan. Vraag een gratis simulatie aan bij meerdere aanbieders en vergelijk voorwaarden en intrest tarieven van meerdere kredietverstrekkers:

AanbiederMinimumMaximumBestemmingJKP vanaf (*)Simulatie
logo KBC leningen€ 500€ 25.000Alle doeleinden6,50%Gratis aanvraag
logo santander leningen€ 500€ 50.000Alle doeleinden5,50%Gratis aanvraag
logo buyway leningen€ 1.250€ 20.000Alle doeleinden4,39%Gratis aanvraag
logo cofidis leningen€ 2.500€ 50.000Alle doeleinden3,99%Gratis aanvraag
logo hellobank leningen€ 500€ 2.500Digitale apparaten2,40%Gratis aanvraag
logo mozzeno particuliere crowdfunding leningen€ 1.250€ 50.000Alle doeleinden4,71%Gratis aanvraag
(*): Rentes zijn een momentopname. Ze zijn dus louter informatief en tijdelijk, kunnen wijzigingen ondergaan en/of afhankelijk zijn van het leenbedrag.
(*) Representatief Voorbeeld: Lening op Afbetaling van €50.000,00; Looptijd is 120 maanden. Aan een JKP van 4,50% betaalt u maandelijks €516,02. Het totaal terug te betalen bedrag is €61.922,40. Vraag voor een exacte berekening een offerte aan bij bovenstaande partijen.

Aflossingstabel samenvatting

Een aflossingstabel bij lening simulaties is een handig hulpmiddel om meer informatie te bekomen bij de toegepaste intrest tarieven, maar ook om visueel na te gaan wat de impact van de terugbetalingen zijn op uw budget. Het zorgt er met andere woorden voor dat je meer inzicht krijgt in de lening, alvorens je beslist om deze lening af te sluiten.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be