Let op, geld lenen kost ook geld.

Beleggen in obligaties

Een ander bekende manier om te beleggen – die iedereen wel kent – zijn beleggingen in obligaties. Obligaties zijn ideaal in het kader van spreiding binnen een portefeuille en een goed alternatief op aandelen.

ObligatieObligaties zijn schuldbewijzen die verhandeld kunnen worden op de beurs. Het is dus een bewijs dat er een lening werd verstrekt aan een bedrijf, de overheid of instelling. Vroeger werden obligaties uitgegeven op papier, maar intussen is het wettelijk verplicht om deze aan te houden op een effectenrekening.

Er is toch flink wat variatie binnen obligaties. We kunnen verschillende soorten onderscheiden. Zo kan de interest die je ontvangt gekoppeld zijn aan een index zoals de goudprijs, of kan je de rente laten kapitaliseren zodat deze op hun beurt ook opnieuw rente opleveren. Klik hier voor een overzicht van soorten obligaties.

Obligatiefondsen

Obligatiefondsen zijn een alternatief. Een obligatiefonds is een fonds dat zich louter bezig houdt met beleggingen in obligaties. Voor jou is het een stuk makkelijker omdat de beheerder zal instaan voor alle formaliteiten en de beleggingen zal uitzoeken. Jij hoeft enkel een obligatiefonds te zoeken en daarin te investeren.

Obligaties verhandelen

Wanneer je obligaties koopt of verkoopt dan zal dit gebeuren via de bank waar je een effectenrekening hebt. Tijdens de looptijd kan de waarde van een obligatie ook schommelen. Een reden hiervoor kan zijn dat het bedrijf in kwestie in financiële moeilijkheden zit en de markt daarop reageert.

Het kan ook zijn dat de marktrentes niet goed evolueren. Als de rentevoeten zakken, dan stijgen de obligatiekoersen. In sommige gevallen is het winstgevend om op dat moment de obligatie te verkopen. Verkoop je een obligatie met winst, dan moet hierop geen belasting betaald worden.

In je enkel de interesten, dan wordt hierop roerende voorheffing ingehouden.

Rendement en risico bij obligaties

Het rendement zal bij de meeste obligaties gekend zijn vanaf het begin omdat de rentevoet meestal op voorhand wordt bepaald, samen met de looptijd van de obligatie. Is het de bedoeling om de obligatie in de toekomst met winst te verkopen, dan kan dit het uiteindelijke rendement beïnvloeden.
Wie louter de rente int en op de eindvervaldag zijn kapitaal terugkrijgt heeft helemaal geen last van de koersschommelingen die zijn obligaties ondergaat.

Er is in de meeste gevallen weinig of geen risico verbonden bij obligaties. Net zoals bij de meeste beleggingsproducten geldt: hoe groter het rendement, hoe hoger het risico.
Zie je aanbiedingen met hoge rentes? Dan zou je moeten nagaan hoe dit komt. Bedrijven in slechte papieren kunnen enkel investeerders aantrekken als de rente voldoende hoog is. Dit betekend dan ook wel dat de kans bestaat dat ze het kapitaal niet kunnen terugbetalen op de eindvervaldag.

Voor sommige bedrijven en overheden wordt een kredietwaardigheid bepaald. Dit is meer concreet een rating die aantoont hoe kredietwaardig een overheid of bedrijf is. Dit is een belangrijke indicator voor jou om het risico in te schatten. Daarnaast vormt ook de verplichte prospectus een bron van informatie die je zeker moet doornemen.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be