Let op, geld lenen kost ook geld.

Borg staan voor de lening van een naaste, is dit slim?

Wat doet u wanneer een broer of vriendin u vraagt om borg te staan voor hun lening? Omdat u dicht bij hen staat en u hen vertrouwt, zult u hier waarschijnlijk op ingaan. U bent er namelijk van overtuigd dat ze hun schulden wel zullen terugbetalen. Denk echter goed na voor u ‘ja’ zegt op deze vraag, want het is een serieuze verantwoordelijkheid die zware gevolgen kan hebben.

Wie kan er borg staan voor een lening?

Zelfs wanneer u geen familieband of andere relatie heeft met de kredietnemer, kunt u borg staan voor zijn lening. Als u beslist om borg te staan, zijn er wel voorwaarden die verschillen van bank tot bank die zullen uitmaken of u dat kan of niet. Zo moet u sowieso over de juridische bekwaamheid beschikken (bijv. 18 jaar oud zijn) en zal de bank oordelen of u zelf over genoeg kapitaal beschikt om borg te staan.

Wanneer u beslist om borg te staan voor een lening zal u een contract moeten ondertekenen met de financiële instelling en alle details over de borgstelling. Vervolgens zullen zowel ontlener als borgsteller een exemplaar van de overeenkomst ontvangen.

Het borgstellingscontract heeft dezelfde looptijd als dat van de kredietnemer. Als er echter een kredietovereenkomst is van onbepaalde duur, kan het contract van de borgsteller niet langer zijn dan vijf jaar. Enkel als de borgsteller hiermee akkoord gaat, kan het contract verlengd worden.

Hoe hoog mag het bedrag zijn waarvoor u als borgsteller garant staat?
sleutelbosDit bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag van de lening, verhoogd met de interesten. De interesten mogen niet hoger zijn dan 50% van de hoofdsom. De financiële instelling mag geen verdere kosten of schadevergoeding vragen van de borgsteller.

Bent u als borgsteller beschermd?

Wanneer u kosteloos borg staat, kan u vragen (gedeeltelijk) van uw verbintenis bevrijd te worden als de ontlener failliet wordt verklaard of in collectieve schuldenregeling gaat. Dit moet u aanvragen voor de handelsrechtbank (bijv. bij faillissement) of bij de arbeidsrechtbank (bijv. bij collectieve schuldenregeling). U zal enkel van uw borgstellingsverbintenis bevrijd worden als u aantoont dat deze niet in verhouding staat tot uw patrimonium en inkomsten.”

Wanneer de schulden zijn afbetaald, kunt u als borg natuurlijk altijd uw geld terugvragen van de ontlener. Dit zal meestal weinig opleveren omdat de ontlener ook al niet in staat was zijn lening aan de bank terug te betalen.

Waar moet u op letten als u voor iemand borg staat?

Denk goed na alvorens borg te staan. Houd er altijd rekening mee dat degene voor wie u borg staat de lening niet meer kan terugbetalen. Het feit dat de bank een bijkomende garantie vraagt is meestal al een teken dat er een verhoogd risico op wanbetaling bestaat. En bij wanbetaling kan dit zwaar op uw financiën wegen.
Ook kunt u problemen ondervinden wanneer u zelf een lening wilt aangaan omdat een borgstelling je kredietwaardigheid verkleint.

Het laatste wat u moet weten is dat familieruzies vaak over geld gaan, dus zorg ervoor dat er geen misverstanden zijn en dat het risico openlijk besproken wordt als u er dan toch voor gaat.

Welke rechten heeft u als borgsteller?

Borg staan voor een lening kan zware gevolgen met zich meebrengen, daarom is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. Dit zijn uw rechten:

  • Vooraleer de kredietovereenkomst wordt afgesloten: de schuldeiser hoort u te informeren over de duur van de verbintenis en het bedrag. Ook moet u een exemplaar van de voorgestelde kredietovereenkomst krijgen. De borgstelling moet schriftelijk worden opgemaakt en moet de verplichte wettelijke vermeldingen bevatten.
  • Tijdens de looptijd van het krediet: de kredietgever moet u op de hoogte brengen telkens er een wijziging wordt aangebracht aan het contract. Ook moet hij u een jaarlijkse herinnering sturen dat u borg staat. Wanneer de kredietnemer problemen ondervindt met het betalen van de lening, moet de borgsteller zo snel mogelijk ingelicht worden!

Borg staan voor een lening van een naaste om deze te helpen is een nobel idee, maar pas op want het kan u ook in de schulden duwen.

Dit artikel werd geschreven door TopCompare in samenwerking met Kredietkrijgen.be

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be