Let op, geld lenen kost ook geld.

Bulletkrediet (aflossingsvrij krediet)

Het bulletkrediet (of “Einde Termijn Krediet” of aflossingsvrij krediet) is een krediet waarbij je gedurende de looptijd enkel rente betaald. Pas op de laatste vervaldag dien je ook het kapitaaldeel terug te betalen. Dit krediet is vooral interessant voor mensen die in de nabije toekomst een pand willen verkopen. Ze gebruiken dan de meerwinst van dit pand voor de terugbetaling van het bulletkrediet. Dit betekent dan ook dat het minder wordt toegepast voor de eigen woning.

Een bulletkrediet (of aflossingsvrij krediet of termijnkrediet) is een krediet waarbij je tijdens de looptijd enkel rente betaalt. Bij het aflopen van het krediet, moet je dan het volledige kapitaalbedrag terugstorten.

Het bulletkrediet is een soort hypothecaire lening. Dit betekent dan ook dat de rente fiscaal aftrekbaar kan zijn als het krediet bedoeld is voor het verbouwen of aankopen van een woning. De lasten zullen minder zwaar zijn, omdat enkel de rente zal betaald worden tijdens de looptijd. Deze kredietvorm is ideaal als je een hogere inkomst verwacht.

Eigenschappen van een bulletkrediet.

Deze vorm van krediet heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Zo zal je tijdens de looptijd voldoende geld moeten bijeensparen om het volledige kredietbedrag te kunnen terugbetalen. Dit is niet altijd even gemakkelijk, een onvoorziene kost doet zich al gauw wel eens voor.

Het is geen slecht idee om een bulletkrediet te combineren met een levensverzekering. De looptijd van het bulletkrediet kan je dan laten overeenstemmen met de datum van uitbetaling van de levensverzekering. Meer hierover volgt later in het artikel.

Het is duidelijk dat deze vorm van krediet veel risico’s inhoudt voor de instelling die het krediet verstrekt. Om die reden zal de intrest dan ook hoger liggen in vergelijking met andere kredietvormen.

bulletkrediet

Wanneer kiezen voor een bullet krediet?

Een bulletkrediet is interessant wanneer je in de toekomst een hoger salaris verwacht, of een grote uitbetaling. Zo’n hoger inkomen kan bijvoorbeeld komen uit de uitkering van de groepsverzekering of levensverzekering of zelfs de afkoop van je pensioenspaarrekening (fiscaal minder interessant om deze vroegtijdig op te nemen).

Wie reeds voldoende geld heeft om zijn aankoop te financieren, kan ook een bulletkrediet gebruiken. Op die manier blijft het kapitaal binnen je vermogen en dat kan je gebruiken voor iets anders, bijvoorbeeld een belegging.

Welke aankoop financieren met een bulletkrediet?

Voor de eigen woning zal vaak niet gekozen worden voor dit krediettype maar voor tweede panden, zogenaamde opbrengstenwoningen, is dit voor de meesten wel realiseerbaar. Gedurende de looptijd wordt de woning dan verhuurd om op die manier voldoende geld op te sparen om op het einde van de looptijd het kapitaalbedrag terug te betalen.

Opbrengsteigendommen kunnen eventueel ook verkocht worden als er kosten beginnen te vormen of wanneer de mogelijkheid bestaat om een meerwaarde te realiseren op het pand.

In de praktijk wordt het vaak toegepast voor de aankoop van beleggingspanden en in mindere mate voor het kopen van het eigen woonhuis, maar het kan ook voor iets anders zijn zoals bijvoorbeeld een auto.

Bulletkrediet: voordelen.

De voordelen van het bulletkrediet zijn doorheen het artikel reeds allemaal vermeld: Jouw geld blijft beschikbaar om te gebruiken en het bulletkrediet dient als financiering voor uw aankoop. Op die manier moet je je spaarrekening niet aanspreken. Gedurende de looptijd betaal je enkel interesten terug; De maandlasten liggen hierdoor ook lager.
Het bulletkrediet is een type van hypothecair krediet, en als aan alle voorwaarden voldaan zijn dan kan het krediet worden afgetrokken van de belastingen. Ook indien het gaat om een tweede woning dan is het mogelijk de interesten van het onroerend inkomen af te trekken.

Bulletkrediet: nadelen.

Bulletkredieten kennen ook hun nadelen. Zo zal de intrestvoet toch gevoelig hoger liggen dan een klassieke lening en moet je op het einde van de looptijd in staat kunnen zijn om het kapitaalbedrag volledig terug te betalen. Het klinkt eenvoudig, maar in realiteit is dat het zeker niet.Optimalisatie: Bulletkrediet in combinatie met levensverzekering.

Een bulletkrediet kan zeker een goede optie zijn als je reeds over spaargeld beschikt. Bij het aangaan van het krediet, kan je dan tegelijkertijd een levensverzekering afsluiten en daarop een deel van het geld parkeren. De levensverzekering zal op die manier ook rendement opbrengen.

Daarbij komt dan het bulletkrediet waarop je enkel de rente terugbetaald, tot aan de vervaldag. Dit zal de maandelijkse lasten aanzienlijk doen slinken. Indien je dan ook nog eens een stijging van je inkomsten verwacht, kan je het overtollige deel sparen.

Op zich zijn de interestvoeten van bulletkredieten niet mals, maar door te combineren met een levensverzekering heeft de kredietverstrekker wel meer garantie en loopt deze minder risico. Op die manier moet het mogelijk zijn lagere rentetarieven te bekomen.

De optimalisatie bevind zich dan in de aangifte personenbelasting, waar zowel de interesten als de premies van de levensverzekering fiscaal aftrekbaar zijn. Daarbij komt ook nog eens het rendement van de levensverzekering, dat in sommige gevallen kan uitstijgen op de interesten van het krediet.

Een extra voordeel is dat je met bovenstaande werkwijze ook een extra beveiliging hebt ingesteld, namelijk tegen de ontwaarding van het geld. Het inflatierisico ligt bij de bank (zij heeft jouw geld via de levensverzekering in handen) en niet meer bij jou.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be