Let op, geld lenen kost ook geld.

Wat is het CKP en wat doen ze?

CKP is de afkorting van de Centrale voor kredieten aan particulieren. Ongetwijfeld heb je deze term tijdens je zoektocht naar een krediet of lening al voorbij zien gaan. Het CKP verzamelt immers alle gegevens rond leningen en kredieten die particulieren hebben afgesloten. Omdat dit belangrijk is bij een toekomstige lening aanvraag gaan we graag dieper in op het CKP.

CKP: Werking en doelstelling

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) maakt deel uit van de Nationale Bank van België. Het is eigenlijk niets meer dan een bestand waarin alle kredieten en leningen aan particulieren staan opgesomd. Alle leningen en kredieten worden er aan toegevoegd:

  • Hypothecaire leningen;
  • Persoonlijke leningen op afbetaling;
  • Kredietkaarten en geldreserves;
  • Kredieten bij winkelketens.

Wanneer je een lening aanvraag uitvoert, dan zal de kredietgever verplicht zijn om deze lijst te raadplegen en uw financiële toestand te controleren. Op die manier tracht men na te gaan of jouw lening aanvraag realistisch is en past binnen uw budget.

De doelstelling van het CKP is dus om jou als particulier te beschermen en te voorkomen dat je een onrealistisch bedrag aan geld zou lenen. Ook voor de kredietverstrekker is het een belangrijk gegeven omdat deze toegang heeft tot jouw financiële gegevens op dit moment, maar ook uit het verleden.

CKP en betalingsachterstanden (‘zwarte lijst’)

CKP checklist

© Pixabay

Het CKP houdt niet enkel de lopende leningen bij, maar registreert ook eventuele betalingsachterstanden. Er wordt melding gemaakt van wanbetalers wanneer leningen op afbetalingen en hypothecaire leningen drie terugbetalingstermijnen onvolledig werden terugbetaald. Dit noemt men dan vaak “de zwarte lijst”.

Bij kredietopeningen gelden andere criteria zoals het niet terugbetalen van het kapitaal op de eindvervaldag of indien een contractueel vastgelegde terugbetaling niet volledig wordt afbetaald binnen de drie maanden.

Wanbetalingen kunnen een lening aanvraag heel ernstig verstoren. Deze melding blijft zichtbaar tot 10 jaar nadat de wanbetaling werd opgenomen in de lijst. Deze termijn zakt naar 1 jaar wanneer alle leningen en kredieten werden terugbetaald. De termijn begint de lopen vanaf het moment dat alle schulden werden afgelost.

Kredietgevers zijn verplicht de bestanden van het CKP te controleren bij elke lening aanvraag. Een melding van wanbetaling kan ertoe leiden dat een lening aanvraag geweigerd wordt. Een vergeten kredietkaart bij een winkelketen kan al reden genoeg zijn om ernstige problemen op te leveren in de toekomst.

CKP: Attest aanvragen en inhoud gegevens

Indien je een lening lopen hebt, dan zal dit zeker opgenomen zijn in het register van het CKP. Deze gegevens kan je zelf raadplegen via internet of via een schriftelijke aanvraag. In beide gevallen moet een kopie meegestuurd worden van je identiteitskaart. Telefonisch worden geen gegevens doorgegeven. Je kan wel deze gegevens bekomen aan één van de loketten van de Nationale Bank van België.

Je ontvangt dan een overzicht of attest met daarop:

  • Uw persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, adresgegevens, nationaal nummer, …);
  • Informatie over de lopende kredieten (kredietvorm, contractnummer, geleend bedrag, terugbetalingsmodaliteiten, …);
  • De huidige status (geen achterstanden of eventuele betalingsachterstanden).

Het opvragen van deze gegevens is niet altijd nodig aangezien een kredietgever verplicht is de lijst te consulteren bij een lening aanvraag. Maar het kan wel nuttige inzichten verschaffen in alle lopende leningen en kredieten.

Wie kan gegevens uit het CKP raadplegen?
Naast jijzelf, kunnen alle instellingen die kredieten verschaffen en een erkenning hebben van FOD Economie deze gegevens raadplegen.
Dit zijn dus financiële instellingen, financieringsmaatschappijen, instellingen die hypothecaire kredieten verschaffen, verkopers of afbetaling en postorderbedrijven.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be