Let op, geld lenen kost ook geld.

Consumentenkrediet.

Wat valt allemaal onder het consumentenkrediet? Ben je als consument beschermd? Een consumentenkrediet is een krediet dat wordt aangegaan voor de aankoop van een roerend goed zoals een auto of een huishoudtoestel. Kan een consumentenkrediet jou de oplossing bieden?

euro tekenEen consumentenkrediet is een krediet dat wordt aangegaan voor de aankoop van een roerend goed zoals een auto, een dure GSM, een reis, … of van bepaalde diensten zoals bijvoorbeeld het organiseren van een trouwfeest. Het gaat hier dus niet om hypothecaire kredieten voor het aankopen van vastgoed en ook niet om kredieten die gebruikt worden voor een beroep.

Een consumentenkrediet is dus een algehele benaming waaronder veel soorten kredieten vallen:

 • Lening op afbetaling: Een krediet met vaste termijn en vaste maandelijkse aflossingen. Dit is nog iets anders dan een persoonlijke lening, waarvoor je geen verantwoording moet geven waarom je een lening wilt.
 • Een verkoop op afbetaling: een krediet dat een verkoper geeft. Je betaald dan in feite het gekochte goed terug in meerdere schijven.
 • Een kredietopening: een overeenkomst waarbij je over een kredietkaart beschikt en afhankelijk van je noden het krediet kan gebruiken.


Consumentenkredieten zijn geregeld door de Wet op het Consumentenkrediet, om u als consument te beschermen.

Een krediet is niet gratis, in tegenstelling tot wat sommige reclameboodschappen proberen uit te schijnen. Je moet niet alleen het geleende bedrag terugbetalen, maar ook intresten en kosten. Hou daar dus altijd rekening mee alvorens je voor lange tijd ergens toe te verbinden.

De Wet op het Consumentenkrediet.

De wet op het consumentenkrediet regelt de kredieten die je aangaat bij een professionele verstrekker. Daaronder verstaan we volgende krediet soorten: lening op afbetaling, verkoop op afbetaling, kredietopening, negatief saldo op zichtrekening en de leasing of financieringshuur. Professionele kredietgevers hebben een erkenning van de overheid nodig. Wanneer ze een inbreuk plegen, kan je steeds een klacht tegen hen indienen.

De kredietverstrekker is verplicht om na te gaan of je niet op de zwarte lijst staat. Bij het toestaan van een krediet moet hij dit ook melden aan de Centrale voor kredieten aan particulieren. Over de zwarte lijst kan je meer lezen op kaniklenen.be

Een kredietovereenkomst kan je wettelijk annuleren, tot 14 dagen vanaf het ondertekenen van het contract. Dit kan je best doen via een aangetekende brief. Voor deze annulering mag men je geen kosten aanrekenen. Het geleende geld moet je natuurlijk terugbetalen. Wanneer je een geldopname hebt gedaan, dan moet je hierop wel interesten betalen.

Vergeet dus niet dat al je kredieten geregistreerd worden. Zo kan de Kredietcentrale nagaan of je al dan niet een goede betaler bent. Wanneer je als wanbetaler geregistreerd staat, kan je geen nieuwe kredieten meer aangaan. Je situatie kan je perfect opvragen: je hebt het recht om te weten waarvoor je staat geregistreerd.

Er zijn wettelijke maximumtermijnen voor de terugbetaling van leningen die afhankelijk zijn van het geleende bedrag. Ook bij kredietkaarten en rekeningen legt de kredietovereenkomst vast binnen welke periode u deze moet terugbetalen.

Maximum tarieven consumentenkrediet.

Als je een consumentenkrediet afsluit, weet dan dat er ook maximum tarieven zijn waar de kredietverstrekker niet mag over gaan. Een uitzondering hierop is de financieringshuur (leasing) waar de betalingstermijnen en bedragen gedurende de looptijd doorgaans gelijk blijven.

Overzicht maximum tarieven:

 • Voor bedragen tot 1250€: De maximum rente zal 18,50% bedragen;
 • Voor bedragen van meer dan 1250€ (tot 5000€): De maximum rente zal 13,50% bedragen;
 • Voor bedragen boven 5000€: De maximum rente zal 10,50% bedragen.

Voor de financieringshuur:

 • Voor bedragen tot 1250€: zal de maximum rente 12,50% bedragen;
 • Voor bedragen van meer dan 1250€ (tot 5000€): zal de maximumrente 9,50% bedragen;
 • Voor bedragen boven 5000€: zal de maximumrente 8,50% bedragen.

Voor de kredietopeningen en alle overige kredietovereenkomsten met uitsluiting deze bedoeld in de voorgaande opsomming:

 • Met kaart:
  • Voor bedragen tot 1250€: zal de maximum rente 14,50% bedragen;
  • Voor bedragen van meer dan 1250€ tot 5000€: zal de maximumrente 12,50% bedragen;
  • Voor bedragen boven 5000€: zal de maximumrente 11,50% bedragen.
 • Zonder kaart:
  • Voor bedragen tot 1250€: zal de maximum rente 10,50% bedragen;
  • Voor bedragen van meer dan 1250€ tot 5000€: zal de maximumrente 9,50% bedragen;
  • Voor bedragen boven 5000€: zal de maximumrente 9,50% bedragen.Voor- en nadelen van de consumentenkredieten.

We kunnen diverse formules onderscheiden die tot het consumentenkrediet horen. We bespreken deze beknopt eens:

Lening op afbetaling

Een lening op afbetaling wordt terugbetaald volgens een vaste looptijd met vaste maandelijkse termijnen. Bij het tekenen van het contract zal bepaald zijn op welke dag de maandelijkse terugbetaling zal geschieden.

 • Voordelen: Geen verrassingen aangezien je weet hoeveel je maandelijks moet betalen en de totale kost van het krediet op voorhand weet. Voor een renovatie kan een hypothecaire lening echter wel voordeliger uitkomen.
 • Nadelen: Geen flexibiliteit, want de terugbetalingen moeten verlopen zoals gepland.

Verkoop op afbetaling

De verkoop op afbetaling komt voor wanneer je een goed of dienst aankoopt en deze afbetaald in maandelijkse schijven. Een voorbeeld? Het kopen van een diepvries of televisie via een krediet dat door de supermarkt wordt toegekend.
Het ballonkrediet is een speciale vorm, meestal gebruikt voor de aankoop van een auto. Je betaald het krediet terug in kleine schijven en op het einde van het bedrag in 1 groot bedrag. Op het einde heb je de keuze uit drie verschillende opties:
• Ofwel het bedrag betalen en de auto houden;
• Ofwel betaal je het bedrag niet, maar geef je de auto terug.
• Ofwel betaal je het bedrag niet, geef je de auto terug, en koop je een andere auto (al dan niet via een nieuwe financiering).

Het voordeel van een ballonkrediet is dus dat je telkens met een moderne auto kan rijden en kleine terugbetalingen doet, het nadeel is dat je steeds bezig bent met afbetalen.

Tip: Let op met de kleine regeltjes in een contract en lees goed de voorwaarden. Deze kunnen bijvoorbeeld bepalingen bevatten over het gebruik van de auto zoals het maximale aantal kilometers dat je er mee mag rijden.

Het “ballooncontract” lijkt een beetje op een leasing, maar is zeker niet hetzelfde. Met een ballonkrediet wordt je direct eigenaar van de auto, bij een financieringshuur blijft de leasingmaatschappij (de verhuurder) eigenaar tot het einde van de overeenkomst.

 • Voordelen: De looptijd en het bedrag is op voorhand gekend. Het is waarschijnlijk ook interessant voor de kredietverstrekkers omdat zij er een zekerheid kunnen inbouwen zoals bijvoorbeeld het behoud van de eigendom totdat het goed volledig is afbetaald. Op die manier kunnen ze relatief goedkope tarieven voorstellen, omdat het goed teruggenomen kan worden.
 • Nadelen: Weinig flexibel omdat de betalingen en de looptijd vast liggen.

Financieringshuur (leasing)

Bij een leasing huur je een goed en heb je na afloop van de termijn de keuze om het gehuurde goed alsnog te kopen. Leasing wordt het meeste toegepast bij ondernemingen, omdat de interest volledig fiscaal aftrekbaar is.

 • Voordelen: Het gaat meestal om goedkope tarieven.
 • Nadelen: Je bent geen eigenaar van het goed. Op het einde van het contract moet je nog een som geld betalen om het goed alsnog aan te kopen (dit noemt men de restwaarde).

Kredietopening.

Een kredietopening is simpelweg een geldreserve waarover je kan beschikken. Meestal krijg je hiervoor ook een kaart. Dit kan gebruikt worden voor een bepaalde aankoop of aangehouden worden wanneer je geld nodig hebt.

 • Voordelen: 1 enkel contract, maar kan je gebruiken voor verschillende doeleinden. Je hoeft dus niet telkens een nieuwe krediet aanvraag in te dienen als je een geldsom nodig hebt. Bijkomend voordeel is de vrijheid die je geniet.
 • Nadelen: Je hebt geen controle over de totale kost van het krediet. De berekeningen zijn doorgaans ingewikkeld. De kosten kunnen snel oplopen. Wanneer je over een kredietkaart beschikt, zal de totale kostprijs hoger zijn in vergelijking met dezelfde kredietopening zonder een kaart.

Overbruggingskrediet.

Een overbruggingskrediet of bulletkrediet is een krediet om een korte periode te overbruggen, in afwachting tot je zelf een grote som geld ontvangt. Deze formule kan handig zijn als je bezig bent met het verkopen van een huis, maar wanneer de deal nog niet gesloten is. Om alvast een nieuwe woning aan te schaffen kan je een overbruggingskrediet gebruiken.
Na afloop van het overbruggingskrediet, betaal je in een keer de som terug. Maandelijks dien je wel de verschuldigde interesten te betalen.

Debetstand op een rekening

Je kan op je zichtrekening ook in het rood gaan. De bank kan je dit toelaten zodat je in staat blijft betalingen te verrichten in de winkel, geld af te halen of overschrijvingen uit te voeren.

Meer eigenschappen van het consumentenkrediet.

Als consument heb je bepaalde rechten en plichten. Je moet onder meer de kredietverstrekker correcte informatie verschaffen over je financiële situatie zodat hij ook kan beoordelen of je in aanmerking komt voor een consumentenkrediet.

Je moet altijd een contract op papier tekenen. Daarin moeten bepaalde wettelijk geregelde vermeldingen in komen te staan. Daarbij ontvang je ook een aflossingstabel met een overzicht van je terugbetalingen. Zo weet je precies het bedrag van het kapitaal, de kosten verbonden aan het krediet en het saldo dat na elke betaling nog verschuldigd is.

Het is ook mogelijk om een kredietovereenkomst op afstand te sluiten. Een voorbeeld waar dit frequent gebeurd is bij een minilening waar je je eenmalig dient te registreren en de keren erna per SMS een krediet kunt aangaan. Het komt er op neer dat al je gegevens eerst bekend moet zijn bij de kredietverstrekker en je nadien als bekende klant opnieuw het krediet kan aanvragen. Dit kan per SMS gebeuren, per telefoon of via het internet.
Voor de kredietverstrekker is het belangrijk dat zij kunnen aantonen dat je er uitdrukkelijk naar gevraagd hebt.

Bedenktijd.

Na het tekenen van een kredietovereenkomst heb je nog 14 dagen bedenktijd om er van af te zien. Je hoeft hier geen reden voor op te geven. De termijn van 14 dagen begint te lopen op de dag waarop je ze gesloten hebt.
Als je uiteindelijk toch wil afzien van het krediet, dan stel je de kredietverstrekker hiervan best op de hoogte via een aangetekend schrijven.

Terugbetaling van het krediet

De terugbetalingsformaliteiten worden geregeld volgens de voorwaarden in de kredietovereenkomst. Je moet pas beginnen met betalen na de levering als de kredietgever het geld rechtstreeks aan de verkopen stort. Wanneer je zelf het geld ontvangt en de kredietverstrekker is niet op de hoogte van de verkoper, dan mag je niet wachten om het geld terug te betalen. Met andere woorden: je moet onmiddellijk beginnen terugbetalen.

Vervroegde terugbetaling.

Niemand kan je weigeren je krediet vervroegd terug te betalen. Dit zal echter in veel gevallen wel extra kosten met zich kunnen meebrengen aangezien de kredietgever hiervoor een wederbeleggingsvergoeding mag voor vragen. Deze wederbeleggingsvergoeding mag maximaal:
• 1% van het vervroegde afgeloste kapitaal bedragen, als het contract nog meer dan een jaar loopt;
• 0.5% van het vervroegde afgeloste kapitaal bedragen, als het contract nog minder dan een jaar loopt.
De wederbeleggingsvergoeding mag echter niet meer bedragen dan de rente die je zou betalen als je niet vervroegd terugbetaald.

Krediet met ander krediet terugbetalen.

Het is altijd mogelijk om een krediet vervroegd terug te betalen met een ander goedkoper krediet. Je moet wel rekening houden dat niet elk krediet gelijk is. Vergelijken doe je aan de hand van het geleend bedrag, de looptijd maar je moet ook rekening houden met de wederbeleggingsvergoeding wegens de vervroegde terugbetaling en bijkomende kosten van verzekeringen. Het jaarlijkse kostenpercentage vergelijken volstaat dus in feite niet om kredieten te vergelijken.

Hergroeperingskredieten.

Om te weten of een nieuw krediet echt voordeliger is, vraag je best aan een betrouwbare tussenpersoon of je kredietgever om de totale kosten te vergelijken met de totale kosten als je een hergroeperingskrediet zou afsluiten. De kredietgever of kredietbemiddelaar heeft een informatieplicht en moet hierop dus antwoorden.

Een hergroeperingskrediet aangaan kan handig zijn als je veel verschillende kredieten hebt lopen en kan samenbundelen tot 1 nieuw krediet. Je moet er wel rekening mee houden dat hier extra kosten kunnen bij komen. In totaliteit betaal je veelaal meer interesten omdat het langer duurt alvorens het hergroeperingskrediet is afbetaald. Soms is even doorzetten de goedkoopste oplossing.

Je mag ook niet vergeten dat sommige goedkope kredieten die je hebt lopen, een hoger jaarlijks kostenpercentage zal hebben indien deze in een nieuw krediet wordt gegoten. De bijkomende kosten moet je ook berekenen want voor elk krediet zal een wederbeleggingsvergoeding betaald moeten worden omdat ze allemaal vervroegd terugbetaald zullen worden.

De Borgstelling.

Dit is een overeenkomst waarbij een persoon zich tegenover de kredietverstrekker verbindt om de schuld van een derde persoon te betalen indien deze derde de kredietovereenkomst niet zou naleven. Een kredietgever zal quasi altijd een hoofdelijke borg vragen. Dit betekend dat hij zich direct mag richten tot de borgsteller om de betaling terug te vorderen. Indien meerdere personen zich borg hebben gesteld, dan kan hij van elk van deze borgstellers de terugbetaling vorderen.

Er zijn wel enkele verplichtingen die moeten nageleefd worden. De consument moet
• minstens twee termijnen niet betaald hebben;
• of minstens 1/5 van het terug te betalen totaalbedrag niet betaald hebben;
• of de laatste termijn niet betaald hebben.

Jij kan als consument ook een waarborg geven. Zo kan je bijvoorbeeld iets in pand geven.

Vergelijk, onderhandel en bespaar.

Ga niet in op het eerste het beste aanbod. Als je weet hoeveel geld je nodig hebt, dan kan je nog steeds op het internet op zoek gaan naar andere aanbieders en kredieten vergelijken. De websites spaargids.be en test-aankoop.be kunnen je hierin goed verder helpen. Op zoek naar een minilening? Dan kan je op deze pagina enkele aanbieders terugvinden.

Het kan ook interessant zijn om een vergelijking te maken met andere bedragen of looptijden. Als je bijvoorbeeld net iets meer leent dan nodig is, kan het bijvoorbeeld ook wel zijn dat je in een lager jaarlijks kostenpercentage terechtkomt.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be