Let op, geld lenen kost ook geld.

Creatief omgaan met een kaskrediet

Een kaskrediet is een dure formule. Als er geen andere optie voorhanden is, dien je dus te kijken hoe je het kaskrediet optimaal kunt benutten.

Elders op deze site hebben we reeds aangehaald dat een kaskrediet duur kan uitvallen als je niet goed oplet: de rente tarieven zijn hoog en kunnen snel oplopen tot 8% of meer, ze dienen dan ook beter niet gebruikt te worden voor grote investeringen, maar wel om korte financiële tekorten op te vangen. Als je dan toch een kaskrediet moet benutten, dan is het interessant voor u als ondernemer om te weten wat daar nu tegenover staat.

Kaskrediet of alternatief?


Afhankelijk van het bedrag dat je nodig hebt, dien je toch eerst de afweging te maken of er geen betere alternatieven voorhanden zijn. Is het bedrag 25.000 euro of hoger dan kan je bijvoorbeeld opteren voor een zogenaamde straight loan (vast voorschot) op te nemen bij de bank. Meestal is een straight loan bedoeld voor ondernemers die nood hebben aan een hoog krediet, maar er zijn ook banken die reeds straight loans toekennen vanaf 25.000 euro. Ga dus zeker op zoek, want op jaarbasis kan dit een heuse besparing opleveren! Aangezien de bank hier zelf minder zal aan verdienen, zal ze misschien niet onmiddellijk uit eigen beweging met dit voorstel afkomen. Zelf initiatief nemen is dus de boodschap.

Aftrekbaarheid kaskrediet.

Als je een kaskrediet (of straight loan) aangaat om beroepsmatige investeringen aan te gaan, dan zijn de kosten en interesten hiervan volledig fiscaal aftrekaar. Dit is zo voor KMO’s, grote ondernemingen en zelfstandigen. Het is belangrijk dat het gaat om een investering die voor het beroep wordt gebruikt!

Zelfstandigen: kaskrediet en belastingkrediet.

Zelfstandigen (zowel in hoofdberoep als in bijberoep) kunnen van een belastingkrediet genieten indien ze investeringen uitvoeren (met uitzondering van een personenwagen) die dienen voor het beroep en die ze met eigen middelen financieren. Onder ‘financieren met eigen middelen’ wordt verstaan dat er geen lening mag aangegaan worden die langer is dan 1 jaar. Een kortlopend krediet op minder dan 1 jaar kan wel gebruikt worden. Het kaskrediet komt hier dus wel voor in aanmerking. Door alles optimaal te benutten kan je toch op verschillende gebieden je voordeel behalen:

  • In de personenbelasting: het belastingkrediet (het effectieve bedrag berekenen is echter relatief complex);
  • In het resultaat: de kosten en de interesten van het krediet zullen fiscaal aftrekbaar zijn;
  • Via de afschrijvingen: de investering zal worden afgeschreven en dus over verschillende jaren opgenomen worden in de kosten.

Een kaskrediet is wel duur, en dat is direct het grote nadeel aan deze kredietvorm. Toch hoeven we het allemaal niet zo somber in te zien: Stel dat je uw investering uitvoert in december, de laatste maand van het jaar met behulp van een kaskrediet. Dan heb je recht op het belastingkrediet in de personenbelasting en geniet je dus dit voordeel. In het begin van het volgende jaar kan je dit krediet laten omzetten in een investeringskrediet en zodoende ook je voordeel behalen op vlak van kosten en interesten. Je zal wel moeten uitrekenen of het de moeite allemaal waard is, want er zullen immers bijkomende kosten moeten betaald worden. Voor grote investeringen valt dit echter wel te overwegen.De overheid als uw klant?

De overheid is niet altijd de perfecte klant en heeft de reputatie een slechte betaler te zijn. Ongetwijfeld zal je het bedrag wel op jouw rekening ontvangen, maar de vraag is meestal wanneer dat gebeurd. Een kaskrediet aangaan hiervoor is misschien een oplossing, maar het kan ook eenvoudiger. Als je opdrachten uitvoert voor de overheid en op de betaling van je facturen zit te wachten, dan kan je ook het participatiefonds (ook een overheidsinstelling) contacteren. Concreet bieden zij via ‘Casheo‘ ook een krediet aan en fungeert zij als tussenpersoon. Het participatiefonds zal je alvast 80% van het bedrag kunnen uitbetalen als voorschot. Zij zal dan zelf jouw factuur innen. Wanneer de betaling van je factuur door de overheid aan het participatiefonds is verricht, zal je de overige 20% ontvangen.

Kenmerkend aan ‘Casheo’ is dat dit aanzien wordt als een ‘achtergestelde lening’, hetgeen ten goede komt voor u als je bij de bank ook nog een krediet wilt aanvragen, maar ook dat het je geld kost. Aangezien interest tarieven steeds schommelen, kan je best op voorhand nagaan welke formule voor jou het goedkoopste is: een kaskrediet, een straight loan of een ‘Casheo’-lening. Is deze laatste de goedkoopste optie? Dan kan je de aanvraag eventueel laten voorbereiden door jouw boekhouder.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be