Let op, geld lenen kost ook geld.

Documentair krediet

Het documentair krediet is u misschien onbekend, het wordt immers veelal gebruikt voor internationale transacties waar een risico aan verbonden is. We leggen even uit wat een documentair krediet is en waarom het nuttig kan zijn.

Wat is een documentair krediet?

documentair kredietConcreet komt het er op neer dat de bank van de partij die wenst te kopen zich ertoe verbindt aan de verkoper om een betaling te verrichten van zodra alle nodige documenten kan voorgelegd worden waaruit blijkt dat de goederen verzonden zijn of dat een dienst geleverd is.

Voorbeeld: Als je zonnepanelen wil kopen uit Taiwan, dan kan je hiervoor je bank aanspreken om een documentair krediet aan te gaan.

Een documentair krediet is ook onherroepelijk: eens ze bestaat is een uitdrukkelijke toestemming nodig van beide partijen om deze te kunnen annuleren. Het spreekt voor zich dat dit voornamelijk wordt gebruikt bij grote ondernemingen en KMO’s die internationaal actief zijn.

Alle grote banken bieden deze mogelijkheid zeker aan. Denk hierbij maar aan KBC, ING, BNP Paribas Fortis, Belfius, … Aangezien de kostprijs van een documentair krediet kan verschillen van bank tot bank doe je er goed aan om verschillende banken op voorhand eens te vergelijken.

Voordelen van een documentair krediet

Het is dus handig om iets meer zekerheid te hebben dat de goederen of de diensten wel degelijk geleverd worden. De praktische werkwijze hangt af van de situatie: Als je goederen aankoopt dan wordt het geld door de bank vrijgegeven aan de verkoper van zodra die kan aantonen dat de goederen verzonden zijn. Maak je gebruik van een dienst, dan moet de dienstverlening ook geleverd zijn.

Kortom: het beperkt de risico’s die er anders zouden zijn omwille van diverse redenen zoals bijvoorbeeld een gevaarlijke politieke of economische toestand, en je behoudt controle over de goederen.

Een bijkomstig voordeel bestaat natuurlijk ook voor de verkoper: hij heeft zekerheid op de betaling van zodra hij effectief de goederen verstuurd heeft of de dienst geleverd heeft.

Een documentair krediet kan in veel commerciële situaties worden gebruikt en het proces verloopt relatief vlot, want snelheid is toch wel een troef bij een internationale overeenkomst. Dankzij de efficiënte betalingsmethoden die er vandaag de dag zijn voor internationale betalingen.

Werking documentair krediet

Aan de hand van volgend stappenplan zal je te zien krijgen hoe een documentair krediet in de praktijk er meestal aan toe gaat:

  • Opmaken verkoopovereenkomst tussen koper en verkopen. Belangrijk is om hierin reeds te verwijzen naar de opening van een documentair krediet.
  • De koper zal aan zijn bank vragen om een documentair krediet te openen. Hierbij zal hij ook alle gegevens moeten doorspelen van de verkoper.
  • De bank zal na goedkeuring het documentair krediet openen ten gunste van de verkopende partij.
  • Een derde bank die meestal de bank zijn van de verkoper kan dan het documentair krediet bevestigen.
  • De verkoper zal melding krijgen van het documentair krediet in zijn naam en heeft op dat moment zekerheid dat de betaling zal uitgevoerd worden. Hij kan dus met een gerust hart alle goederen verzenden.
  • De verkoper zal alle documenten moeten voorzien waaruit blijkt dat de goederen werden verstuurd in overeenstemming met de bepalingen in de verkoopovereenkomst. Hij zal deze documenten aan zijn eigen bank geven. Hier kan het gaan om beschrijvende documenten, handelsdocumenten, transportdocumenten, verzekeringsdocumenten, enz … .
  • De bank zal dit doorsturen naar de bank van de koper die op zijn beurt alles controleert en de betaling aan de verkoper vrijgeeft.
  • De koper zal uiteindelijk het verschuldigde bedrag (inclusief intresten en kosten) moeten betalen aan zijn bank. De interesten worden bepaald bij het openen van het documentair krediet.


Kost van een documentair krediet

De bank zal al dit werk natuurlijk niet gratis verrichten. Aan een documentair krediet is dus wel een kost verbonden, maar voor alle zekerheid die een koper of verkoper kan krijgen dat een handelstransactie vlot en correct verloopt, is het zijn prijs wel waard.

De kost zal bestaan uit verschillende zaken: Zo moet je rekening houden met de rente, provisies en andere kosten van beheer. Zowel de bank van de koper als de bank van de verkoper kunnen kosten aanrekenen. Hoe hoog deze kosten zijn hangt af van bank tot bank.

Nadelen van een documentair krediet

Het is een relatief dure vorm van krediet. Het dient vooral om risico’s te beperken en zekerheid in te bouwen wanneer een risicovolle internationale transactie wordt uitgevoerd.
Een bijkomend nadeel is natuurlijk het extra administratieve werk dat er bij komt kijken. Je moet diverse gegevens doorspelen aan de bank van de verkoper, maar ook in orde zijn met alle documenten zoals de verkoopovereenkomst.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be