Let op, geld lenen kost ook geld.

Geldreserve

Een geldreserve dient als financiële buffer om onvoorziene uitgaven op te vangen. Een geldreserve of doorlopend krediet is een relatief dure manier van lenen, maar je betaald alleen interesten op het kapitaal dat je opneemt.

Onderzoek wees reeds uit dat een deel van de bevolking niet voorzien is op onvoorziene uitgaven en hiervoor moet lenen. Het spaargedrag is – in tegenstelling tot veel berichten – niet overal top. Veel gezinnen komen niet gauw aan sparen toe en moeten geld lenen om onvoorziene uitgaven op te vangen.

Een geldreserve

De geldreserve of doorlopend krediet is een flexibele manier om geld te lenen. Van zodra een geldreserve wordt toegekend, is deze in principe onbeperkt in tijd. Terugbetaalde bedragen kan je met andere woorden opnieuw gebruiken om een kost te financieren.

Een geldreserve is met andere woorden een krediet waarbij je steeds geld achter de hand hebt. Het voordeel is dan ook uiterst eenvoudig: je kan kosten financieren waarvan je weet dat ze kunnen komen, maar niet weet hoeveel ze juist gaan bedragen: een herstelling van de wagen, een kapotte koelkast, …

Vergelijk geldreserves

AanbiederMinimumMaximumSoortJKP vanaf (*)Simulatie
logo buyway leningen€ 5.500€ 15.000Doorlopend krediet9,50%Gratis aanvraag
logo cofidis leningen€ 500€ 10.000Doorlopend krediet14,50%Gratis aanvraag
(*): Rentes zijn altijd informatief en tijdelijk, ze kunnen dus wijzigen ondergaan en/of afhankelijk zijn van het leenbedrag.
(*) Representatief voorbeeld: Kredietopening onbepaalde duur van 2.000 euro, jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 9,50% (variabel jaarlijkse debetrente : 9,50%) + eventueel kosten kaart (vaste prijs of % van het openstaande saldo). Vraag een exacte berekening bij een van bovenstaande partijen.

Geldreserves vergelijken is belangrijk, een doorlopend krediet is immers geen goedkope manier van lenen, waardoor een klein procent zeker al het verschil kan maken. Door grondig verschillende kredietaanbieders te vergelijken ben je in staat om de meest goedkope geldreserve te vinden.

Het JKP geeft aan wat de totale kostprijs is van het krediet. Het is dus de meest belangrijke factor bij het vergelijken van geldreserves omdat je direct het totale kostenplaatje van een kredietopening kan inschatten.

Nulstellingstermijn

Wanneer je een geldreserve wordt toegekend, dan zal er een kredietopening plaatsvinden. Dat wil dan ook zeggen dat de banken eerst inlichtingen zullen verwerven bij de Nationale Bank van België en je kredietwaardigheid zal controleren. Dat betekend echter ook dat je op de zogenaamde ‘zwarte lijst’ kan terechtkomen wanneer je niet in staat bent om het krediet terug te betalen.

Afhankelijk van het bedrag van de geldreserve is het wettelijk bepaald dat je binnen een bepaalde termijn het krediet volledig terug moet betalen. Dit noemt men de nulstellingstermijn. Een kredietopening boven 3.000 euro moet minstens 1 keer per vijf jaar op nul komen te staan. Bij kredietopeningen tot maximaal 1.000 euro moet deze eenmaal per jaar terug op nul komen. Je dient met deze termijnen rekening te houden omdat je op een bepaald moment je krediet volledig moet aflossen.

Soorten geldreserves

Een geldreserve komt in vele vormen voor. In de eerste plaats zijn er de geldreserves die kunnen aangevraagd worden, zonder dat deze gekoppeld zijn aan een andere rekening. Een kaskrediet, waarbij je onder nul kan gaan op je zichtrekening, is ook een soort geldreserve waarvan je gebruik kan maken als het nodig is.

Je kan ook een geldreserve aangaan waarbij je een kredietkaart krijgt die je kan gebruiken om betalingen mee te verrichten. In tegenstelling tot een klassieke kredietkaart, hoeft de terugbetaling ook niet direct te gebeuren, maar kan de terugbetalen gespreid worden over verschillende maanden.

Wie een klassieke kredietkaart aanvraagt, zal ook een kredietlijn openen. Het enige verschil met een geldreserve of doorlopend krediet is dat de terugbetaling eenmaal per maand gebeurd met een afhouding van het bedrag op een gekoppelde zichtrekening. Hierdoor betaal je geen interesten, maar moet je wel rekening houden met de kosten van het houden van de kaart.

Ook kaarten van winkelketens zijn vergelijkbaar met een klassieke kredietkaart: er wordt ook een kredietkaart geopend en bij wanbetaling kan je ook een melding krijgen op de lijst van de Nationale Bank van België. Dit kan nefast zijn voor leningen die je in de toekomst wil aanvragen. Lees meer over kredietkaarten van winkelketens.Geldreserve gebruiken

Aangezien een doorlopend krediet een dure manier van lenen is, gebruik je deze het best om een onvoorziene uitgave te financieren waarvan je weet dat de terugbetaling kan gebeuren binnen een kort aantal maanden.
Controleer ook steeds of er geen goedkoper alternatief is om een specifieke uitgave te financieren:

Al deze leenformules zullen goedkoper zijn dan een geldreserve. Daar tegenover staat wel dat ze niet even flexibel zijn: je betaald in vaste schijven terug en eens de lening is afbetaald wordt ze ook afgesloten.

Overzicht kenmerken geldreserves

Een geldreserve is onbeperkt in tijd: eens toegekend kan je er in principe levenslang gebruik van maken. Soms wordt een minimum bedrag vereist als terugbetaling, maar in grote lijnen bepaal je zelf hoeveel je terugbetaald. Terugbetaalde bedragen kunnen nadien wel opnieuw opgenomen worden.

Je zal alleen rente betalen op het bedrag dat je opneemt. Wie zijn geldreserve niet gebruikt zal met andere woorden geen interesten betalen.

Flexibiliteit, eenvoud en gebruiksgemak zijn de woorden die gebruikt worden om een geldreserve of doorlopend krediet te omschrijven. Daar tegenover staat wel een duur JKP waardoor een geldreserve het best gebruikt wordt als ze ook daadwerkelijk binnen een relatief korte termijn kan terugbetaald worden.

Lees hier meer over geldreserves, of vergelijk hieronder geldreserves bij verschillende aanbieders.

AanbiederMinimumMaximumSoortJKP vanaf (*)Simulatie
logo buyway leningen€ 5.500€ 15.000Doorlopend krediet9,50%Gratis aanvraag
logo cofidis leningen€ 500€ 10.000Doorlopend krediet14,50%Gratis aanvraag
(*): Rentes zijn altijd informatief en tijdelijk, ze kunnen dus wijzigen ondergaan en/of afhankelijk zijn van het leenbedrag.
(*) Representatief voorbeeld: Kredietopening onbepaalde duur van 2.000 euro, jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 9,50% (variabel jaarlijkse debetrente : 9,50%) + eventueel kosten kaart (vaste prijs of % van het openstaande saldo). Vraag een exacte berekening bij een van bovenstaande partijen.
geldreserves vergelijken op een tablet

© Shutterstock – Geldreserves vergelijken

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be