Let op, geld lenen kost ook geld.

Roerende voorheffing

Roerende voorheffing is een voorschot op de belastingen van natuurlijke personen die wordt geheven op roerende inkomsten. Als er roerende voorheffing wordt ingehouden, dan is dat voor particulieren bevrijdend, wat betekend dat er nadien geen aanvullende belastingen meer op geheven. Ook hoef je in dat geval geen extra vermeldingen te doen in de belastingaangifte.

Roerende voorheffing wordt onder meer geheven op interesten, dividenden, auteursrechten en op opgebouwde vermogens bij liquidatie van een vennootschap (de zogenaamde liquidatiebonus). De roerende voorheffing bedraagt veelal 25% maar er zijn wel enkele uitzonderingen op.

Bij spaarrekeningen van natuurlijke personen wordt de eerste schijf van 1.900 euro (inkomstenjaar 2014) vrijgesteld. Wie meer interesten ontvangt, zal slechts op het deel daarboven roerende voorheffing moeten bijbetalen. Heb je meerdere spaarrekeningen en overschrijdt je de grens, dan zal je spontaan deze rechtzetting moeten doorgeven in je belastingaangifte. De roerende voorheffing op interesten van spaarboekjes van natuurlijke personen bedraagt 15%.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be