Let op, geld lenen kost ook geld.

Schuldbemiddelaar

Persoon (meestal: advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of gemachtigde publieke (OCMW) of private instelling (VZW) die poogt om de belangen van de schuldenaar en de schuldeisers met elkaar te verzoenen. De bemiddelaar kan tussenbeide komen in het kader van een minnelijk verzoek of van een collectieve schuldenregeling en zal een oplossing zoeken die in het belang is van beide partijen. Hierbij wordt getracht om de terugbetaling van de schulden optimaal te laten verlopen in functie van de middelen waarover de schuldenaar beschikt. Zo kan de bemiddelaar uitstel van betaling bespreken, interestreductie, financiële boetes enz. De bemiddelaar dient zich bovendien neutraal op te stellen en mag geen partij kiezen.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be