Let op, geld lenen kost ook geld.

Investeringskrediet: lening voor je onderneming

Geld lenen voor je bedrijf gebeurd het vaakst met een investeringskrediet. Wanneer de beroepsmatige aankoop van een woning, machine, bedrijfswagen of ander bedrijfsmiddel niet met eigen middelen gefinancierd kan worden dan zal de bank een investeringskrediet voorstellen. Wat houdt een investeringskrediet precies in?

Het investeringskrediet

Een KMO dient een zekere cashflow aan te houden, zelfs al kan een nieuw bedrijfsmiddel met eigen middelen betaald worden dan blijft het toch belangrijk om voldoende liquide reserves aan te houden. Een investeringskrediet is dan een mogelijkheid om zelfs activa zoals een onroerend goed op lange termijn te financieren.

Het investeringskrediet bestaat uitsluitend voor bedrijven en eenmanszaken. Het is bedoeld, zoals de naam aangeeft, om investeringen te financieren met een professioneel krediet. Particulieren kunnen zo’n krediet dus niet afsluiten.

De duurtijd is op voorhand wel bepaald. Die looptijd wordt berekend op de economische waarde van het bedrijfsmiddel dat je wilt aankopen, maar ook op je financiële capaciteit.

geld lenen investeringskrediet uitrekenen met rekenmachineDit krediet kan gebruikt worden om bedrijfsactiva te financieren. Dat kan gaan om een nieuwe wagen, de installatie en aankoop van machines, de overname van een handelsfonds, de aankoop van magazijnen of andere beroepsmatig gebruikte gebouwen, energiebesparende installaties zoals zonnepanelen, enz…

Flexibiliteit van een bedrijfsfinanciering

Er is enigszins flexibiliteit mogelijk bij een investeringskrediet, er kan veel op voorhand worden afgesproken. Zo kan de terugbetaling maandelijks plaatsvinden, maar kan het ook zesmaandelijks zijn. Als het om een klein investeringskrediet gaat, dan kan er eventueel ook overeengekomen dat het kapitaal op het einde van de looptijd wordt terugbetaald.

Een investeringskrediet kan je in principe ook opnemen in schijven, wat handig is indien de aankoop ook in schijven gebeurd. Zo kan het investeringskrediet worden aangewend om enerzijds de aankoop van vastgoed te financieren, maar tegelijkertijd ook de renovatie ervan.
Let op: zolang het krediet niet volledig wordt opgenomen, betaal je alleen interesten af op het opgenomen deel, maar je zal ook een reserveringsprovisie moeten betalen die berekend wordt op het niet-opgenomen kapitaal. De reserveringsprovisie kan bijvoorbeeld 0,15% per maand zijn.

Omdat een investeringskrediet dient om beroepsmatige activa te financieren, zijn de interesten en kosten van het krediet dan ook fiscaal aftrekbaar.

Combineerbaar met overheidssteun

Bedrijven die investeren kunnen genieten van bepaalde steunmaatregelen. Dan denken we bijvoorbeeld aan het investeringskrediet, of de investeringsreserve. Het geeft ook geen probleem om deze te financieren naast een Startlening of KMO-financieren of van andere steunverlenende instellingen zoals het participatiefonds.
Een uitzondering is wel het belastingkrediet die zelfstandigen kunnen genieten voor het uitvoeren van investeringen omdat deze met eigen middelen moeten gefinancierd worden.

Investeringskrediet tip
Investeringskredieten worden vaak voor middellange of lange termijn aangegaan. Elke grootbank zal je wel zo’n krediet kunnen aanbieden, maar het blijft belangrijk om verschillende banken te vergelijken.


bedrijfslening - lenen als zelfstandige

Investeringskrediet rente

De rentevoet van een investeringskrediet kan variabel of vast zijn. De terugbetaling van het krediet kan ook op voorhand worden bepaald: maandelijkse terugbetalingen zijn een mogelijkheid, maar ook een driemaandelijkse, halfjaarlijkse en jaarlijkse terugbetaling behoren tot de mogelijkheden.

De rentevoet kan vast of variabel zijn. Bij een variabele rentevoet wordt er tussentijds een mogelijkheid voorzien om deze te herzien. Deze herzieningsperiode hangt af van bank tot bank.

Investeringskrediet simulatie

Je mag niet vergeten om ook alle aangerekende kosten op te nemen in je vergelijking. Deze kunnen immers snel oplopen en maken een relatief groot deel uit van het krediet, zeker als het krediet een relatief korte looptijd heeft.

De keuze tussen vaste en variabele rente kan je laten simuleren bij je grootbank. In tijden waar de interesten zeer laag liggen kan een vaste rente misschien wel de betere keuze zijn voor kredieten op langere termijn.
Wanneer het de bedoeling is om het actief t e verkopen voor deze volledig afgeschreven is, dan kan een variabele rente met kosteloze vervroegde terugbetalingsmogelijk tijdens elke herziening echter ook een mogelijke optie.

Investeringskredieten vergelijken

Uw zaak uitbreiden door investeringen te financieren met een investeringskrediet? Dat is zeker geen slecht idee, maar vergelijk toch investeringskredieten bij minstens 5 verschillende banken om zeker te zijn dat je kan lenen aan de meest voordelige tarieven.


bedrijfslening - lenen als zelfstandige

Begrippenlijst

  • Investeringskrediet: professioneel krediet om bedrijfsactiva te financieren
  • Reserveringsprovisie: een kost die je betaald op kapitaal dat nog niet werd opgenomen.
  • Afstandsvergoeding( of verzakingsvergoeding): een kost die betaald wordt indien het krediet tijdens de looptijd wijzigingen ondergaat.
  • Nalatigheidsintresten: een kost die je moet betalen indien je een terugbetaling vergeet of als deze onvolledig is.
  • Wederbeleggingsvergoeding: een kost die wordt aangerekend wanneer je (een stuk) van het investeringskrediet vervroegd wilt aflossen.
  • Dossierkosten: een eenmalige kost die aangerekend wordt voor het opmaken of wijzigen van een kredietcontract.
  • Beheerskosten: maandelijkse of driemaandelijkse kost die wordt aangerekend voor het beheer van de kredietopening.
  • Rentevoet: de rente die wordt aangerekend en maandelijks verschuldigd is.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be