Let op, geld lenen kost ook geld.

Kaskrediet

Bij een kaskrediet laat de bank je toe om onder nul te gaan op je bankrekening. Het is een relatief duur krediet, dus eerder geschikt om tijdelijk een tekort aan geld op te vangen. Het is niet uitzonderlijk dat zelfstandigen 8% betalen op hun kaskrediet. Er zijn meestal ook dossierkosten aan verbonden. Het voordeel is wel dat het eenvoudig is en dat er geen extra formaliteiten moeten verricht worden.

Het kaskrediet lijkt voornamelijk iets te zijn voor ondernemingen, maar ook particulieren kunnen een kaskrediet gebruiken. Concreet komt het er op neer dat dit betekend dat je onder nul kan gaan op je zichtrekening. Dit kan onder bepaalde voorwaarden en kan handig zijn om een korte financiële periode te overbruggen.

Wie een kaskrediet heeft bekomen bij zijn bank, kan dus onder nul gaan op zijn zichtrekening (in debet staan). Het maximale bedrag dat je in het rood mag staan wordt op voorhand bepaald en je betaald hier een rente op. Het staat je dan vrij om al dan niet het krediet (gedeeltelijk of volledig) te benutten.


Een kaskrediet is niet goedkoop, maar het is een zeer flexibele manier om een krediet te bekomen omdat er immers geen vaste aflossingstermijn bestaat. De kredietinstelling kan bijvoorbeeld wel de voorwaarde opleggen dat je rekening minimaal 1 dag in de maand een plussaldo vertoond.

Kaskrediet rente.

De interesten op een kaskrediet worden berekend op dagelijkse basis. Van zodra je dus 1 dag in het rood staat, zal je reeds interesten betalen. Het tarief op een kaskrediet is niet mals. Zo zal je vlot tot 8% aan rente betalen, zelfs in tijden van crisis. Lees dus zeker de voorwaarden goed door bij het afsluiten van een kaskrediet en tracht ook na te gaan of er geen alternatieve oplossingen voor handen zijn.

Bijkomende kosten kaskrediet.

Het aangaan van een kaskrediet zal ook kosten met zich meebrengen. In de eerste plaats zijn er de dossierkosten bij het openen van het kaskrediet. Deze kunnen makkelijk 75 euro bedragen en oplopen tot 200 euro afhankelijk van het bedrag van het krediet (meestal gaat het dan wel om zelfstandigen die een kaskrediet wensen van 100.000 euro). Naast de dossierkosten zijn beheerskosten waarmee je rekening moet houden. Deze worden per kwartaal ingehouden en de kost is afhankelijk van de bank waar je het kaskrediet opent.

kaskredietEen kaskrediet waarborg zal in principe niet nodig zijn bij een klein krediet, maar wanneer het bedrag van het kaskrediet toch oploopt, dan kan het wel zijn dat er een waarborg gevraagd wordt. Welk type waarborg dan nodig is, is afhankelijk van uw bankinstelling. Een voorbeeld kan zijn dat er een hypotheek op de woning wordt gevestigd. Wie zijn krediet niet gebruikt, dient ook een zogenaamde reserveringsprovisie te betalen. Op jaarbasis spreken we dan ongeveer over een kost van 1% op het kredietbedrag dat je niet hebt opgenomen.

Let wel op met VISA-kaarten!
Een visa-kaart is op zich gemakkelijk, al is het geen echt krediet maar eerder een uitstel van betaling. Op het einde van de maand ontvang je de uitgavenstaat en kort nadien zal het geld van je rekening verdwijnen. Op zich zal je hier niet direct interesten op betalen, zolang je rekening niet onder nul gaat wanneer de visa-kaart wordt terugbetaald. Er zullen wel jaarlijks kosten aan verbonden zijn die ongeveer rond de 40 euro zullen bedragen.

Er bestaat echter ook de VISA-kaart met kredietopening, en daarin schuilt zich toch het gevaar. Deze formule is nog duurder dan het kaskrediet en de bank kent deze maar al te graag toe. Ze wordt makkelijk toegekend en laat je toe het verschuldigde bedrag op je VISA-kaart in schijven terug te betalen. De interesten hierop kunnen al gauw variëren tussen 10% en 13%. Besef dus goed dat dit met een kostenplaatje komt.

Kaskrediet maximumbedrag.

Het maximumbedrag dat je mag gebruiken bij een kaskrediet zal meestal in samenspraak gebeuren met je bank adviseur. Bepaalde instellingen zullen pas een kaskrediet toestaan vanaf een bepaald minimumbedrag als je hiervoor in aanmerking komt. Het is wel duidelijk dat de bank jouw ‘krediet score’ zal nagaan aan de hand van diverse factoren zoals bijvoorbeeld de regelmaat aan inkomsten die je ontvangt, je financiële situatie (en verbintenissen), de stabiliteit van je financiele toestand, enz … .
Aan de hand van al deze gegevens zal de bank je een score toekennen waarmee ze dan het maximumbedrag van je kaskrediet zullen bepalen.Kaskrediet voor ondernemingen.

Het kaskrediet voor zelfstandigen en KMO’s is eigenlijk hetzelfde principe als bij een particulier: Je hebt een overeenkomst met je bankinstelling om voor een bepaald bedrag onder nul te gaan. De bank zal hier makkelijk 8% of meer rente op rekenen. De redenen die ze hiervoor hanteren is omdat er vaak betere kredietoplossingen zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld denken aan een straight loan, maar dan vergeet men wel dat deze pas voor grotere bedragen worden toegekend. Een andere reden die de banken aanhalen is dat ze het geld op elk moment beschikbaar dienen te houden.

Een klein lichtpunt is dan wel weer dat alle interesten en kosten bij een kaskrediet volledig fiscaal aftrekbaar zijn, ook voor de aanschaf van bijvoorbeeld een wagen. Omwille van de hoge rentetarieven is het echter niet aan te raden om dure activa te kopen – die meestal op (middel)lange termijn worden terugbetaald – met een kaskrediet.

Weet je al hoeveel kaskrediet je nodig hebt? Laat dit berekenen door je boekhouder. De kans is groot dat hij dezelfde formule zal hanteren als volgt: Jaarlijkse omzet x aantal dagen dat de klanten gebruiken om je factuur te betalen / 365.

Tip: Creatief omgaan met je kaskrediet.

Wie als ondernemer meer wilt leren of het kaskrediet en hoe ze dit kunnen benutten, kunnen terecht in een apart artikel dat hier terug te vinden is.

Het kaskrediet samengevat.

Het kaskrediet is eenvoudig uit te leggen, maar toch kan men er boeken over schrijven. Onderstaand vatten we de kenmerken van het kaskrediet even samen door de voordelen en nadelen kort te bespreken.

Kaskrediet Voordelen

Het kaskrediet kent een aanzienlijk aantal voordelen. Zo is het kaskrediet een zeer flexibele kredietvorm, er zijn wel enkele voorwaarden die de bank kan stellen, maar in realiteit vallen deze heus mee. Het krediet kan naar eigen wens aangesproken worden. Benut je deze niet of slechts voor een klein deel, dan is dat perfect mogelijk. Op die manier is het kaskrediet toch wel een ideale oplossing om tijdelijke kastekorten op te vangen.

De aflossing van een kaskrediet gebeurd ook automatisch: van zodra je inkomsten op je zichtrekening ontvangt, verminderd het kaskrediet tot je opnieuw in de plus komt op je zichtrekening. Voer je echter betalingen uit en kom je onder nul terecht, dan wordt het kaskrediet opnieuw geactiveerd. Op die manier kan je stellen dat het kaskrediet enkel gebruik wordt indien je er behoefte aan hebt.

Kaskrediet Nadelen

Als je het aantal voordelen bekijkt, dan lijkt het kaskrediet wel een zeer goed krediet, maar het grote nadeel is natuurlijk de hoge rentetarieven die gehanteerd worden. Het is en blijft een zeer dure kredietvorm, dus laat je er niet zomaar toe verleiden maar bekijk steeds ook andere opties.

Meer leren over kaskredieten? Bezoek dan deze website die geheel gewijd is aan kaskredieten.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be