Let op, geld lenen kost ook geld.

Kredieten en leningen: Tips

Onderstaande tips hebben we verzameld in de hoop dat deze je verder kunnen helpen wanneer je van plan bent om een lening of krediet aan te vragen. Geld lenen komt met zijn gevaren, in eerste instantie moet je er dus bewust van zijn dat het geleende bedrag inclusief intrest terugbetaald moet worden.

Lening aanvragen: dossier voorbereiden!

Bij eender welke lening is het belangrijk om een goed dossier voor te bereiden en bepaalde gegevens alvast door te sturen of bij de hand te houden. Elke bank of instelling zal je kredietaanvraag anders beoordelen, een goed voorbereid en compleet dossier maakt altijd een goede eerste indruk bij het aanvragen van een lening.

Elke instelling hanteert andere normen voor de beoordeling maar je kan wel een stapje voor hebben als je maximum 90% van de aankoopwaarde leent en niet meer dan 40% van je netto inkomsten moet terugbetalen aan de bank. Dit zal de bank aanzien als positieve signalen.

Een persoonlijke lening op afbetaling of bijkomende waarborg op een bestaande hypothecaire inschrijving zijn geen goede signalen naar de bank toe. Probeer dit te vermijden indien mogelijk.

Reserves aanhouden.


Een financiële instelling zal je vandaag de dag vragen zoveel mogelijk zelf te financieren. Jonge mensen die voor het eerst lenen voor het eigen woonhuis zullen zich hierbij vaak moeten richten tot hun ouders om hen hierbij hulp te verschaffen.

Met of zonder de hulp van je ouders, dien je er wel op te letten dat je zelf ook voldoende reserves achterhoudt om jezelf te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden. Er wordt algemeen aangeraden om een reserve te behouden dat ongeveer gelijk staat met een loon van drie tot zes maanden.

Het moet gaan om werkelijke eigen middelen, en dus geen persoonlijke lening, geldreserve of bijkomende waarborg op de reeds bestaande hypothecaire inschrijving.

Is lenen echt nodig?

Voor je een krediet of lening afsluit, evalueer uw situatie eens goed en ga na of de lening echt nodig is. Soms is het beter eerst te sparen of uw huidig spaartegoed aan te spreken. Daar de rentes op de spaarboekjes toch niet veel soeps meer zijn, kan je verliezen beperken door dit spaartegoed voor een deel aan te spreken.

Zorg voor stabiliteit

Er is wel degelijk een verschil tussen het bekomen van een lening wanneer je via interim werkt, of wanneer je al enkele jaren anciënniteit kunt voorleggen. Banken willen altijd zeker zijn dat je de gevraagde lening kunt terugbetalen. Wie m.a.w. minstens drie jaren anciënniteit bij eenzelfde werkgever kan voorleggen heeft zeker een stapje voor bij zijn leningaanvraag.

Vergelijk leningen en kredieten!

Vergelijk leningen om de beste tarieven te vinden en om na te gaan welk soort lening het best geschikt is voor uw situatie. Vraag zeker ook bijkomend advies aan uw kredietverstrekker.

Leningen vergelijken doe je op basis van de totale kosten, de officiële tarieven geven immers niet het totale plaatje weer. Wat persoonlijke leningen betreft is dit vrij eenvoudig: elke lening aanbieder is verplicht om het JKP te vermelden bij het lening aanbod. Het JKP geeft in een percentage weer wat de totale kost is van een lening. Voor hypothecaire leningen ligt dit iets moeilijker aangezien je daar ook rekening moet houden met een schuldsaldoverzekering of andere verplichtingen die nodig zijn om een woonlening te bekomen (bijvoorbeeld een brandverzekering).

Om je op weg te helpen hebben we een overzicht gemaakt van diverse leningen en kredieten waarbij je zelf kan gaan vergelijken. Dit overzicht kan je hier terugvinden.

Vaste rente of variabele rente kiezen?

Wees slim in je keuze bij het kiezen van de rente van een lening. Wanneer de rentevoeten historisch laag staan, is het slim om voor een vaste rentevoet te kiezen. De kans op een renteverhoging is in dat geval veel groter dan een verdere renteverlaging. Op een termijn van 20 jaar of 30 jaar loopt de kost hoog op bij een verkeerde keuze.

Herfinancieer indien interessant

Wie reeds een hypothecaire lening heeft lopen, heeft er misschien baat bij om deze lening te herfinancieren. De rente moet ongeveer met 1% dalen alvorens herfinancieren interessant lijkt.

Het is dus sowieso geen slecht idee om jaarlijks na te gaan in welke mate de rente geëvolueerd is en in welke mate je hier een voordeel kan uit halen. Je bent overigens niet gebonden aan je huidige bank, maar je kan ook herfinancieren bij een andere bank. Wie weet zijn zij dan wel in staat om een beter voorstel op tafel te leggen?

Looptijd van de lening

Ongeacht welk soort lening je wenst aan te vragen, de looptijd van de lening is ook een belangrijk element om rekening mee te houden. Hoe langer de looptijd, hoe meer interesten je doorgaans zal betalen.

De looptijd kies je met andere woorden in functie van je terugbetalingscapaciteit maar ook op basis van de modaliteiten van de lening: neem dus geen té lange looptijd als het ook op een kortere termijn kan.Leenlast versus Woonlast.

Als je een woning koopt, dan zijn je maandelijkse terugbetalingen niet je enige kosten. Hou hier rekening mee! Naast de lening heb je nog diverse kosten zoals bijvoorbeeld de diverse belastingen en voorheffingen en het onderhoud van je woning. Het is dus belangrijk om niet teveel te gaan lenen maar goed te weten wat je grenzen zijn.

Verzekering gewaarborgd wonen.

Er is geen enkele reden om geen verzekering voor gewaarborgd lonen af te sluiten, want dit is gratis. Een verzekering gewaarborgd wonen beschermt je als je je hypothecaire lening niet meer kan afbetalen.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be