Let op, geld lenen kost ook geld.

Levensverzekeringen: Een appeltje voor de dorst.

Het aangaan van een levensverzekering is een alternatieve manier om te sparen voor de verre toekomst en tegelijkertijd kapitaal veilig te stellen voor uw kinderen. Er zijn levensverzekeringen zonder risico, maar ook mét risico. Het beleggersaspect is hier dus niet ver te zoeken.

Levensverzekeringen
Grosso modo onderscheiden we een drietal verschillende soorten levensverzekeringen waarvan er zeker twee zijn die je zal kennen:

  • Tak 21 levensverzekeringen (gekenmerkt door een laag risico)
  • Tak 23 levensverzekeringen (draagt meer risico met zich mee)
  • TAK 26 verzekeringen (zijn in casu geen echte verzekeringen)

levensverzekeringOnder de noemer ‘levensverzekeringen’ horen ook de overlijdensverzekeringen, maar verwar deze niet met een uitvaartverzekering!

Verschil uitvaartverzekering en overlijdensverzekering

Een uitvaartverzekering heeft als doel de nabestaanden financieel te steunen bij de kosten van je uitvaart (begrafenis of crematie). Een uitvaart kost immers veel geld. Er bestaan formules die voorzien in een uitkering in geld, maar ook formules waarbij de verzekeraar de kosten van uitvaart op zich neemt.
➥ Lees hier meer over uitvaartverzekeringen

Een overlijdensverzekering heeft het doel om de begunstigde (in de praktijk de nabestaanden) te voorzien van een geldsom. Je kent ze waarschijnlijk al onder de naam schuldsaldoverzekering. Bij het overlijden zullen ze een bedrag uitgekeerd krijgen die vooraf gewaarborgd is. De contracten kunnen levenslang lopen of tijdelijk bepaald worden.
➥ Lees hier meer over overlijdensverzekeringen

TAK 21 levensverzekeringen

TAK 21 verzekeringsproducten noemen ze vooral een spaarverzekering. Het komt echter het meeste voor in de vorm van een levensverzekeringscontract. TAK 21 verzekeringsproducten zijn een veilige belegging op lange termijn.

Het is een veilige manier om geld opzij te zetten omdat het rendement gewaarborgd is. De interesten worden op voorhand bepaald en als de verzekeraar goede resultaten heeft behaald, dan kan daar zelfs een winstdeelname bijkomen.

Onder deze categorie horen diverse spaarproducten waar je mogelijks al van gehoord hebt: pensioenspaarverzekeringen, levensverzekeringen, overlijdensverzekeringen, verzekeringsbons, …

TAK 21 verzekeringen zijn daarnaast beschermd door het Beschermingsfonds tot 100.000 euro. Je hoeft dus niet te panikeren bij een eventueel faillissement van je verzekeraar.

Bekend door fiscale voordelen

Pensioensparen en langetermijnsparen zijn begrippen waarmee je wellicht al te maken hebt gehad. We leggen het even eenvoudig uit: Wie spaart voor zijn pensioen, kan dan ook van fiscale voordelen genieten. Dat kan onder het stelsel van het pensioensparen gebeuren of onder het stelsel van het langetermijnsparen.

Veilige belegging, maar op lange termijn

Wie spaart via een TAK 21 verzekering dient er zich van bewust te zijn dat het gaat om een investering op lange termijn. Vervroegd terugvragen is immers relatief duur en wie ooit een fiscaal voordeel geniet, zal op het kapitaal belast worden.

De terugbetaling vragen is het voordeligst als je de leeftijd van 65 jaar hebt bereikt. Dan bedraagt de eindbelasting slechts 10%. Rekening houdend met het feit dat je jaarlijks een mooi bedrag kan aftrekken in de belastingen is dit voor veel mensen een aantrekkelijke manier om geld opzij te zetten.

TAK 23 levensverzekeringen

Een TAK 23 verzekeringsproduct houdt meer risico in omdat ze gekoppeld is aan een beleggingsfonds. Het resultaat van je contract is dus volledig afhankelijk van het behaalde resultaat door het beleggingsfonds.

Het blijft echter gaan om een verzekeringsproduct, wat betekend dat je ook een begunstigde kan aanduiden. Er zal echter geen beurstaks moeten betaald worden omdat het onderliggende beleggingsfonds deze taks al betaald.

Er bestaan ook formules die minder risico inhouden zoals een klikfonds (periodiek een meerwaarde vast zetten) of een product met kapitaalbescherming. Het spreekt voor zich dat hier wel extra kosten aan zullen verbonden zijn.

Op TAK 23 producten zal je geen eindbelasting betalen, tenzij het gaat om pensioensparen en je daar fiscale voordelen uit behaald hebt. Aangezien er ook geen roerende heffing op verschuldigd is, lenen ze zich meer tot een belegging op middellange termijn. Wie rendement wil halen dient in de praktijk toch een jaar of 5 te wachten.TAK 26 verzekeringen

TAK 26 producten zijn afgeleid van de TAK 21 verzekeringsproducten: ze leveren ook een vast rendement op en vormen daarmee een goed alternatief voor wie de premietaks wil vermijden. Ze worden echter niet aanzien als een verzekering, een overlijdensdekking of het aanduiden van een begunstigde is bij dit product dan ook niet mogelijk.

Omdat ze geen echte verzekering zijn, zal er ook geen premietaks op verschuldigd zijn. Deze premietaks bedraagt momenteel 2%. Voor vennootschappen bedraagt deze taks 4.4% waardoor al gauw een besparing kan gerealiseerd worden.

Je zal echter wel steeds roerende voorheffing moeten betalen op de verworven intresten. Vandaar dat dit interessant is voor vennootschappen, omdat zij deze roerende voorheffing kunnen verrekenen met hun vennootschapsbelasting. De inkomsten daarentegen worden dan ook wel belasting in de vennootschapsbelasting.

Waarin uiteindelijk beleggen?
Uw keuze zal veelal afhangen van uw persoonlijke wensen. Spreiden is in veel gevallen echter wel de boodschap, net zoals bij alle andere beleggingen.

Factoren die uw keuze zullen beïnvloeden zijn onder meer uw risicoprofiel, de reden waarom je wilt beleggen in verzekeringsproducten (fiscaal motief? Pensioensparen?), de kosten en eindbelastingen die aan een product verbonden zijn, maar ook de looptijd kan van belang zijn.

Laat u in ieder geval steeds adviseren door een verzekeraar met kennis, en vergelijk de producten die u het meeste interesseren bij verschillende verzekeraars! Kosten kunnen immers verschillen tussen verzekeraars en producten onderling.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be