Let op, geld lenen kost ook geld.

Microkrediet

Een microkrediet mag je niet verwarren met een minilening of minikrediet. Een microkrediet richt zich voornamelijk tot zelfstandigen die zich in de opstartfase bevinden. Wanneer het bedrijf begint te renderen, dan kan men het microkrediet terugbetalen. Meestal kan je een microkrediet aangaan tot een bedrag van 35.000 euro.

Een microkrediet wordt frequent verward met een minilening of minikrediet, maar een microkrediet is eigenlijk een onderdeel van de microfinanciering, een begrip dat allesomvattender is.

Microkredieten kennen hun oorsprong in de hulp aan ontwikkelingslanden. Meestal worden kleine leningen toegestaan aan kleine (vrouwelijke) ondernemers in ontwikkelingslanden die niet kunnen lenen bij traditionele banken. Dankzij het microkrediet kunnen zij zich dan de nodige zaken kopen om hun zelfstandige activiteit uit te baten. Denk bijvoorbeeld maar aan een naaimachine of winkel. Het doel van een microkrediet is om deze mensen te helpen om zichzelf te ontwikkelen.


Stilaan is ook het idee ontstaan om het systeem van de Microkredieten binnen Europa toe te passen. Na een kleine testfase is duidelijk gebleken dat ook bij ons de nood aan microkredieten groot zijn.
Voorbeelden hiervan zijn microkredieten voor landbouw, handel, productiebedrijfjes, specifieke spaarproducten voor jongeren en verzekeringen. Hierdoor kunnen landbouwers en micro-ondernemers kleine economische activiteiten uitbouwen om hun levensstandaard te verbeteren en hun inkomen te verhogen.

Europa biedt steun en heeft programma’s voor microkredieten (leningen tot €25 000) voor zelfstandigen en bedrijven met minder dan 10 werknemers. Tussenpersonen verstrekken het kapitaal, en De Europese Unie verstrekt garanties, leningen en aandelenkapitaal aan deze tussenpersonen.

Wanneer geschikt voor een microkrediet?

Met een microkrediet kan je een kleine financiering aangaan om je verder te helpen bij de opbouw van je zaak. De kredietverstrekker Microstart (zie ook verder in het artikel) heeft voor verschillende soorten investeringen een mogelijk klaar: cash voor kasmiddelen, voor je voorraad, voor het aankoop van materieel of voor de aanschaf van een wagen. Een microkrediet helpt je dus je bestaande zaak verder uit te bouwen of je nieuwe zaak te helpen starten.

In België werken zowel Crédal (Wallonië) als Hefboom met microkredieten. Hefboom prijst dit krediet aan onder de naam “solidaire lening”. Je kan er alle informatie over terugvinden op hun website impulskrediet.be. Zij richten zich tot ondernemende mensen die niet direct toegang hebben tot het klassieke bancaire krediet. De Solidaire Lening is bestemd voor mensen in Vlaanderen en in Nederlandstalig Brussel die als zelfstandige een eigen economische activiteit willen uitbouwen, maar het moeilijk hebben om voldoende startkapitaal te vinden.Solidaire lening: kenmerken.

  • Een lening tot € 12.500
  • Geen waarborgen
  • Geen eigen inbreng in geld
  • Drie maanden vrijstelling van terugbetaling van kapitaal
  • Rentevoet van 5% (= lager dan bij reguliere banken en veel lager dan bij private banken)
  • Terugbetaling op 4 jaar
  • Gratis verplichte begeleiding tijdens de eerste 2 jaar van de activiteit.

Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen een microkrediet aangaan. Samen met het krediet wordt er ook voorzien in een verplichte begeleiding gedurende de eerste 24 maanden van de activiteit. Hierbij tracht men de slaagkansen van de zelfstandige activiteit verhogen en daarmee ook de kans op terugbetaling van het krediet.

Cijfers van Microstart.

euro zak met geldIn 2012 ontving microStart net geen 1.000 kandidaat ondernemers en verstrekte het 275 professionele microkredieten. MicroStart (de Belgische instelling voor professioneel microkrediet) is actief in het Brusselse Gewest sinds maart 2011. Microkredieten die in België worden verleend bedragen gemiddeld 15.000 euro, maar microStart liet in 2012 microkredieten toe met een gemiddeld bedrag van slechts 5.000 euro. De verklaring? Micro-ondernemers hebben, behoudens uitzonderingen, slechts een kleine financiering nodig.

In de portefeuille van microStart is het ook opvallend dat 50% van de klanten werkloos of uitkeringsgerechtigd is. Bijna 30% van de klanten is zelfstandig zonder toegang tot bankkredieten en 17% van de klanten zijn arme werknemers. Interessant detail: bijna 50% van de mensen met een microkrediet zijn vrouwen.

Microstart heeft veel vertrouwen in hun kandidaat ondernemers: dat getuige ook de hoge terugbetalingsgraad van de microkredieten die 95% bedraagt.

Publicatie Kunstenloket.

KunstenLoket heeft een zeer uitgebreid verslag gepubliceerd dat alles uitlegt over microkredieten, gericht op kunstenaars. U kan deze publicatie hier raadplegen.

Meer info: Wikipedia

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be