Let op, geld lenen kost ook geld.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is handig wanneer je binnen zeer korte tijd over financiële middelen zal beschikken, maar op dit moment een nood hebt aan geld. Zo kan je bijvoorbeeld met een overbruggingskrediet nu al een nieuwe woning kopen, in afwachting tot de verkoop van je huidige woning gesloten is.

Een overbruggingskrediet is handig wanneer je bijvoorbeeld midden in de verkoop van je woning zit, maar reeds geld nodig hebt voor de aankoop van een nieuwe woning. Ook in andere tijden waarin je in geldnood zit, in afwachting tot een betaling ontvangen wordt, kan een overbruggingskrediet voor kleinere bedragen dienst doen.

Het overbruggingskrediet is dus eenvoudig gesteld een krediet dat je ter beschikking wordt gesteld tot een definitieve financiering geregeld is. Dit kan gaan van het tijdstip tussen verkoop en aankoop van een woning, of bij nieuwe projecten bij ondernemingen. Een overbruggingskrediet wordt dus gebruikt om een moeilijke periode te overbruggen, zoveel is duidelijk. In dit artikel overlopen we alles wat een overbruggingskrediet te bieden heeft.

Kenmerken van een overbruggingskrediet.

Overbruggingskredieten dienen vooral om een korte periode te overbruggen en zijn niet vergelijkbaar met andere soorten kredieten. Er zullen zeker voorwaarden en beperkingen aan een overbruggingskrediet verbonden zijn, die verschillen van bank tot bank.

De banken willen voornamelijk zekerheid dat ze het uitgeleende kapitaal terug zullen krijgen. Ze geven je tenslotte een grote som geld die je kan besteden. Een mogelijkheid tot garantie is dat ze een hypothecaire inschrijving neemt op je huidige woning, maar het kan ook anders. Andere banken zullen willen dat de onderhandse verkoopakte van de oude woning al getekend is.


Tip: Hypotheekwinkel is een onafhankelijk adviseur en vergelijkt voor u woonleningen bij meer dan 20 banken. Klik hier voor meer informatie. banner hypotheekwinkel

Overbruggingskrediet: maximum leenbedrag.

Het maximum bedrag dat je kan krijgen zal meestal een percentage zijn van het bedrag dat je zal krijgen van de verkoop van je woning. Op die manier kan de bank een extra veiligheidsmarge inbouwen. Het is dus niet zozeer de waarde dat van belang is, maar wat je effectief kan of zult ontvangen. Bouw voor jezelf een veiligheidsmarge in en ga er van uit dat de bank je slechts 80% van het verkoopbedrag zal ontlenen.

Een overbruggingskrediet is vooral bekend in situaties waarbij een tijdelijk geldtekort moet opgevangen worden zoals bij het aankopen van een tweede woning wanneer de eerste woning nog niet verkocht is. Maar weet dat het ook voor kleinere bedragen mogelijk is. Het minimale leenbedrag is afhankelijk van bank tot bank. Bij Dexia kan het meestal wel aan 7.500 euro, terwijl het minimumbedrag bij BNP Paribas 12.500 euro moet zijn. Voor kleinere kredieten verwijzen we graag naar onze sectie over minikredieten.

Overbruggingskrediet: rente.

overbruggingskredietNet zoals een woonkrediet, kan de rente bij een overbruggingskrediet vast zijn of variabel zijn. De rentevoet zal lager liggen dan een kaskrediet op je zichtrekening, maar zal wellicht hoger zijn dan de rente op een woonkrediet.

In de praktijk is de rente van een overbruggingskrediet meestal variabel. De looptijd is beperkt, maar in deze korte periode kan er veel veranderen op de markt en weet je niet altijd exact wanneer je voldoende middelen hebt om het overbruggingskrediet af te lossen.

Belfius bijvoorbeeld raad een vaste rentevoet aan. Er wordt bij een overbruggingskrediet een hypothecaire waarborg gegeven als garantie en daarom zal je aan tarieven kunnen genieten zoals die van een hypothecaire lening.

Record bank biedt twee formules aan:

  • Een klassiek overbruggingskrediet: waarbij je tot 100% van de marktwaarde van je oude woning kan lenen. De interesten worden maandelijks terugbetaald.
  • Een light overbruggingskrediet: waarbij je tot 80% van de marktwaarde van je oude woning kan lenen, maar waarbij je geen interesten betaald tijdens de looptijd. De interesten zullen net zoals het kapitaal verschuldigd zijn wanneer je oude woning is verkocht.

Overbruggingskrediet: looptijd.

Een overbruggingskrediet is vooral bedoelt om tijdelijke geldproblemen op te vangen. De looptijd van een overbruggingskrediet zal liggen tussen één jaar en drie jaar. Sommige banken zullen een minimumlooptijd voorstellen, andere banken bieden meer flexibiliteit. Een voorbeeld kan zijn om een contract aan te gaan dat elke drie maanden kan verlengd worden, met een maximum looptijd van drie jaar. Het komt er op neer een bank te vinden die precies aan je noden kan voldoen.

Gedurende de looptijd zal je geen kapitaal terugbetalen. Je zal enkel een interest moeten betalen op het geleende kapitaal.

Overbruggingskrediet: afronding.

Na afloop van het krediet zal je het geleende kapitaal in één keer moeten terugbetalen. Wanneer dat gebeurd heb je in principe reeds het geld ontvangen om het krediet mee terug te betalen.

Een overbruggingskrediet vervroegd aflossen kan je best wel vermijden. Vraag eerst aan je bank wat de bijkomende kosten zijn als je het krediet vervroegd terugbetaald, want het kan zijn dat je bank hier extra kosten op aanrekenen of dat je een wederbeleggingsvergoeding moet op betalen.

Indien je er niet zou in slagen om na het vervallen van de periode het overbruggingskrediet terug te betalen, zal de bank het overbruggingskrediet kunnen omzetten naar een hypothecaire lening met een langere looptijd. Het is dus belangrijk om zeker te zijn dat je tijd aan het geld kan komen (bv van de verkoop van een huis, van de uitbetaling van een bonus, …).


Tip: Hypotheekwinkel is een onafhankelijk adviseur en vergelijkt voor u woonleningen bij meer dan 20 banken. Klik hier voor meer informatie. banner hypotheekwinkel

Samengevat: overzicht kenmerken:

• Betaling van interesten gedurende de looptijd;
• Terugbetaling van het kapitaal op het einde van de looptijd;
• Beperkte looptijd;
• Vervroegd aflossen is niet altijd goedkoper. Adviseer je bij je bank.

Voorzichtig zijn is altijd nodig, zeker ook bij een overbruggingskrediet. De verwachte opbrengst van bijvoorbeeld de verkoop van je pand kan altijd lager uitvallen. Ook banken weten dit en zijn sinds de financiële crisis ook minder happig om kredieten te verschaffen. Een minilening is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Hou dus zeker in gedachten dat een overbruggingskrediet je in bepaalde gevallen zeker verder kan helpen, maar dat je deze best beschouwd als een noodoplossing en eerst op zoek gaat naar alternatieven.

TIP: overweeg ook een hypothecair krediet. Hieraan zullen wel notariskosten verbonden zijn, maar de rente zal lager liggen dan bij een overbruggingskrediet. Vraag dus zeker een simulatie aan bij verschillende banken voor zowel een hypothecaire lening als een overbruggingskrediet. Op die manier kan u zien welke formule het meeste interessant is voor u.

Overbruggingskrediet: aftrekbaar van de belastingen?

Het antwoord op de vraag of een overbruggingskrediet fiscaal aftrekbaar is in de personenbelasting kunnen we beantwoorden in twee korte luiken:
Woningaftrek: Ondanks dat een overbruggingskrediet hypothecair kan zijn, is deze niet aftrekbaar als ‘woonbonus’ omdat een van de voorwaarden is dat de looptijd minimaal 10 jaar moet bedragen. Een overbruggingskrediet is dat dus niet.
Intrestaftrek: Indien kan bewezen worden dat het overbruggingskrediet dient tot het verwerven of behouden van een onroerend goed, dan kan de intrest wel worden ingebracht (onder het kopje ‘andere interesten’). De lening hoeft in dat geval zelfs niet hypothecair te zijn maar je dient natuurlijk wel het bewijs te kunnen leveren.

Is een schuldsaldoverzekering nodig bij een overbruggingskrediet?

Er is veel minder risico op het overlijden van de kredietnemer, de periode van het krediet is immers veel kleiner dan bij een hypothecaire lening bijvoorbeeld. Een schuldsaldoverzekering zal dus in de normale gevallen niet nodig zijn om een overbruggingskrediet te kunnen afsluiten. De bank zal echter wel andere veiligheden inbouwen om er zeker van te zijn dat ze hun geld uiteindelijk toch terugkrijgen. Hierover hebben we het reeds gehad in dit artikel.Praktisch: wanneer overbruggingskrediet aangaan?

Er kunnen diverse redenen zijn waarom je een overbruggingskrediet aangaat. De praktijk leert ons dat bepaalde situaties redelijk veel voorkomen. Een overzicht:

Overbruggingskrediet woning aankoop.

De huizenmarkt is gestegen en dus staan vele huizeneigenaars voor een keuze of ze al dan niet de meerwaarde van hun woning gaan incasseren. Zo kan je met de verkoopopbrengst van je huidige woning samen met een beetje spaargeld je droomhuis bouwen of kopen.
De verkoop van je woning zal niet samenvallen met de aankoop van je nieuwe woning. De markt kan wispelturig zijn en soms moet je even geduld hebben alvorens je woning effectief verkocht wordt. Een oplossing is dan het overbruggingskrediet waarbij de kredietverstrekker jou het geld zal voorschieten.

Het is belangrijk om realistisch te blijven wat je bij de verkoop van je woning zal ontvangen. Je kan wel 300.000 euro willen krijgen voor de verkoop van je woning, maar in realiteit zal je je misschien tevreden moeten stellen met 280.000 euro. Dit is een verschil van 20.000 euro dat je zal moeten bijbetalen op de vervaldag van het overbruggingskrediet. Om die reden zal de financiële instelling ook vaak zelf een extra marge inbouwen in het maximum dat je kan lenen.

Ook vennootschappen kunnen investeren in onroerend goed en zullen tijdelijk een oplossing moeten kunnen vinden. Ook vennootschappen kunnen een overbruggingskrediet gebruiken. De interesten hiervan zullen aftrekbaar zijn zolang het gaat om een onroerend goed dat gebruikt wordt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

Notariskosten bij overbruggingskrediet?

Soms zijn er inderdaad notariskosten bij het aangaan van een overbruggingskrediet. In principe is dat niet het geval omdat het een overeenkomst is tussen u en de bank. In dit geval zijn er geen notariskosten, maar alleen bijkomende dossierkosten.
Notariskosten kunnen echter wel voorkomen als er voor het overbruggingskrediet een mandaat genomen wordt op de oude (nog niet verkochte) woning. In dat geval zullen er wel notariskosten aan verbonden zijn.

De beste overbruggingskredieten vinden: simulaties en offertes.

Bekijk het aanbod van verschillende banken, doe simulaties, bekijk de voorwaarden en vraag steeds meer informatie en/of offertes op. Via het internet ben je zeker in staat om een goede vergelijking te kunnen maken tussen het aanbod van de verschillende banken. Wees er maar zeker van dat de verschillen van tarieven tussen verschillende kredietverstrekkers merkbaar zal zijn.

Waar kan je een overbruggingskrediet aangaan?

Bijna elke bank zal zeker mogelijkheden hebben voor een overbruggingskrediet. Denk bijvoorbeeld maar aan KBC, Dexia, ING, BNP Paribas Fortis, …

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be