Let op, geld lenen kost ook geld.

Problemen met terugbetaling lening of krediet

Het is brandend actueel: steeds meer en meer mensen slagen er niet in om hun hypothecair krediet terug te betalen. Helaas gaat dit veelal gepaard met grote gevolgen zoals een opname in de zwarte lijst. Welke oplossingen zijn er mogelijk?

Bezorgde dameWie problemen heeft met de terugbetaling van zijn krediet of lening kan zich misschien troosten aan het feit dat hij of zij niet alleen is. Meer dan 520.000 Belgen ondervinden moeilijkheden om hun lening terug te betalen.

Betalingsproblemen komen zowel voor bij consumentenkredieten als bij woonleningen. Toch is het zorgwekkend omdat er heel veel mensen zijn die hun hypothecaire lening moeilijk kunnen terugbetalen.

Gevolgen betalingsachterstand lening

Probeer te vermijden dat de betalingen stilvallen. Bij wanbetaling krijg je boetes opgelegd en kan de bank uw intrestvoet optrekken. Het is ook mogelijk dat er beslag op uw loon wordt gelegd, of de hypotheek op uw woning wordt uitgebreid of dat men de borgstellers aanspreekt.

Een ander gevolg is dat je wordt gemeld aan de “Centrale voor Kredieten aan Particulieren” en op de zogenaamde zwarte lijst kan terechtkomen. Het wordt dan sowieso nog moeilijk om een nieuwe lening te bekomen.
De kredietverstrekker kan ook uw woning laten verkopen, al moet dat eerst voorkomen bij de beslagrechter. Dit is in ieder geval de allerlaatste poging die de kredietverstrekker zal ondernemen.

Het lijkt duidelijk dat al deze gevolgen niet prettig zijn en dus vermeden moet worden. We stellen onderstaand enkele mogelijke oplossingen voor die misschien erger kunnen voorkomen.

Verzekering gewaarborgd inkomen

Het is mogelijk dat de bank u gevraagd heeft om een gratis verzekering gewaarborgd wonen af te sluiten. Je komt hier voor in aanmerking als je reeds een jaar werkzaam was (als arbeider, bediende, zelfstandige in hoofdberoep, …) bij het aangaan van je hypothecaire lening en de verzekering geldt voor 10 jaar.

Wie tijdelijk de hypothecaire lening niet kan terugbetalen, kan aanspraak maken op zijn verzekering. Het bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van drie factoren:

  • Het inkomensverlies;
  • De maandelijkse afbetaling die je in principe moet verrichten;
  • De duur van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

De tegemoetkoming bedraagt in de meeste gevallen maximaal 500 euro per maand. Qua termijn kan je rekenen op een tegemoetkoming voor een periode van 36 maanden (2 x 18 maanden).

Kredietgever aanspreken

Eerlijk duurt het langst: spreek je kredietgever aan en probeer samen naar een oplossing te zoeken. Je kan een tijdelijke opschorting van betalingen vragen, de duurtijd van de lening verlengen of een tijdelijk uitstel vragen van de betaling van het kapitaalgedeelte.

Hou er wel rekening mee dat hier kosten kunnen aan verbonden zijn, en weeg dit altijd af tegenover de gevolgen die niet-betaling met zich kunnen meebrengen. De bedoeling is natuurlijk in eerste instantie het verlagen van de maandelijkse last.
Sowieso heeft de bank er ook baat bij dat je zelf in staat bent om je lening terug te betalen.

Door openlijk de discussie aan te gaan met de kredietinstelling kan je misschien bezoekjes van deurwaarders of incassobureaus alvast vermijden. Probeer ook een plan voor te leggen zodat ze weten wat ze ervoor in de plaats krijgen en misschien is je kredietgever dan wel iets toegeeflijker.

Schuldbemiddeling en andere

Wie er toch niet in slaagt om de lening af te betalen, kan nog steeds naar een schuldbemiddelaar stappen. Samen met hem kan je zoeken naar een oplossing en eventueel kan hij de onderhandelingen overnemen met je bankinstelling. Je kan een schuldbemiddelaar vinden door contact op te nemen met het OCMW van je gemeente.

Ook het Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan je verder adviseren als je vragen hebt omtrent je persoonlijke situatie. Dit hoeft niet perse te gaan om iets dat gerelateerd is aan financiën. De onthaaladressen en openingsuren van een CAW in jouw buurt vind je op www.caw.be.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be