Let op, geld lenen kost ook geld.

Sparen is ook beleggen

Wie denkt aan sparen, zal meestal denken aan het spaarboekje. In realiteit is sparen veel meer dan louter je spaargeld geparkeerd op een spaarrekening te laten staan. Termijnrekeningen, kasbons, staatsbons zijn ook een manier om te sparen.

meer rendement uit spaargeldSparen is het stelselmatig opzijzetten en opbouwen van een vermogen. Zo kan je er voor zorgen dat je steeds voldoende financiële middelen over houdt om bijvoorbeeld een aankoop te verrichten zonder dat je hiervoor geld moet lenen. Dit kan door maandelijks een deel van je inkomen opzij te zetten.

Welke methodes om te sparen kennen we allemaal?

De spaarrekening

De klassieke spaarrekening kennen we allemaal wel: het is de rekening die je kan openen bij elke bank waar je geld interesten opbrengt: een basisrente en een getrouwheidspremie.

Bij het kiezen van een spaarrekening, zal je rekening moeten houden met het feit of je het geld voor lange tijd kan missen of niet. Indien je het geld meerdere jaren opzij kan zetten, dan zal je moeten zoeken naar een spaarrekening met hoge getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie wordt pas uitbetaald als het geld minstens 1 jaar ononderbroken op de rekening staat.

Spaarrekening voordelen

Een spaarboekje heeft vele voordelen: je geld is beschermd door de overheid tot 100.000 euro en tot op een bepaalde grens aan interesten zijn deze vrijgesteld van belastingen. Een spaarrekening is daarmee een veilige vorm van beleggen. Daarenboven is je geld altijd vrij opvraagbaar.

Via internetspaarbanken kan je ook nog meer voordeel halen: omdat zij minder infrastructuur moeten beheren, zijn ze meestal ook in staat om de beste rentetarieven voor te leggen.

Spaarrekeningen vergelijken?
Neem eens een half uurtje de tijd om na te gaan of je geen betere spaarrekening kan vinden dan diegene die je momenteel hebt. De kans is groot dat het niet lang duurt alvorens je betere spaarformules zal terugvinden. Via onderstaande aanbieders kan je direct al beginnen met vergelijken:

AanbiederBasis
rente
Getrouwheids-
premie
Totaal (*)
Medirect Bank0,40%0,00%0,4%Hier Bekijken
Santander Vision +0,15%0,35%0,50%Hier Bekijken
Santander Vision0,25%0,10%0,35%Hier Bekijken

Termijnrekeningen

Een termijnrekening zal je gebruiken wanneer je op voorhand zeker bent dat je je spaargeld voor bepaalde tijd niet nodig zal hebben. Je zal je geld dus vastzetten voor een langere periode en hierdoor een intrest ontvangen die meestal hoger is dan deze van de klassieke spaarrekening.

Je geld vervroegd afhalen is meestal niet mogelijk zonder een verbrekingsvergoeding te betalen. Omdat de bank het geld gebruikt om op haar beurt leningen toe te staan aan gezinnen en bedrijven wil ze natuurlijk wel zekerheid. Het geld op een spaarrekening – waar het geld vrij opvraagbaar is – kan een bank immers niet zomaar uitbesteden.

Een termijnrekening kent geen fiscale vrijstelling zoals we deze bij een spaarrekening wel kennen. In ruil krijg je hiervoor wel een rente die hoger zal liggen. Termijnrekeningen worden net zoals de spaarrekening beschermd door de overheid tot 100.000 euro. Dat maakt van een termijnrekening ook een veilige vorm van beleggen.

Meestal zal een bank geen kosten aanrekenen als je een termijnrekening wilt openen.
➥ Klik hier om meer te lezen over termijnrekeningen.

Kasbon en staatsbon

Een kasbon is niets meer dan een schuldvordering die wordt uitgegeven door een bank. Anders gezegd: je leent geld aan de bank en je krijgt hiervoor interest in de plaats. Op alle inkomsten uit een kasbon zal automatisch roerende voorheffing worden ingehouden.

Kasbons en termijnrekeningen zijn bijna net hetzelfde, alleen enkele technische aspecten zullen verschillen. Je kan beide beleggingen terugvinden op je effectenrekening. Het rendement zal afhangen van de looptijd. Deze looptijd wordt op voorhand vastgelegd en kan variëren van 1 tot 15 jaar.

Beleggen in kasbons zijn nuttig als de rente op een hoge piek staat. Aangezien de rente op voorhand wordt bepaald en tijdens de looptijd niet kan wijzigen, kan ze hiermee een nuttige belegging worden als de rente begint te zakken.

De staatsbon is vergelijkbaar met de kasbon, met dat verschil dat je hier geld zal lenen aan de overheid. De overheid zal 4 keer per jaar een staatsbon uitgeven. De looptijden zijn meestal 3, 5, 8, of 10 jaar. Deze zal net zoals een kasbon op je effectenrekening verschijnen.

Meestal zal er wel een minimumbedrag nodig zijn om in te kunnen tekenen op een staatsbon. Dit bedrag ligt meestal tussen 200 euro en 1.000 euro. De rentevoeten worden ook bij de staatsbon op voorhand vastgesteld en er zal ook roerende voorheffing worden ingehouden op de verworven rente.

Omdat het risico klein is dat de Belgische overheid failliet gaat, wordt de staatsbon aanschouwd als een veilige belegging.

De volkslening

De volkslening werd in het leven geroepen op 1 januari 2014 en dient om sociaal verantwoorde projecten te financieren. Je kan hierop intekenen via de bank onder de vorm van een termijnrekening of kasbon.

Van de opbrengst zal ook roerende voorheffing ingehouden worden, maar in mindere mate in vergelijking met een kasbon of termijnrekening: slechts 15% in plaats van 25%. Wie kritisch is weet dat de volkslening niet heel erg rendabel is: de interesten vallen tegen en zijn zodanig teleurstellend dat de verlaagde roerende voorheffing amper nog een positieve invloed heeft op de totale winst: Het fiscaal voordeel verdwijnt naarmate de rentes dalen.

Update augustus 2015: Het fiscaal voordeel voor volksleningen zal in 2016 volledig verdwijnen. Momenteel is niet duidelijk of dit ook zal gelden voor volksleningen die gesloten werden voor 2016. Van zodra er meer informatie bekend is, houden we u op de hoogte.Gerelateerd: Step-Up beleggingen

Step-up formules komen we tegen in verschillende spaarformules: bij de termijnrekeningen, kasbons maar ook bij obligaties. Een Step-Up belegging betekend concreet dat het gaat om een rente die jaarlijks stijgt.
Bij gewone termijnrekeningen bijvoorbeeld zal de rente tijdens de hele looptijd ongewijzigd blijven, terwijl die zal stijgen bij een Step-Up termijnrekening.

Om na gaan of je voordelen kan halen uit een step up belegging, dien je te kijken naar het actuarieel rendement. Klik hier voor uitleg over actuarieel rendement.

Step-Up producten hebben de eigenschap om iets mooier voor te stellen dan dat het in werkelijkheid is. Laat je dus niet zomaar verleiden tot het verkooppraatje van een aanbieder zonder een grondige vergelijking te maken.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be