Let op, geld lenen kost ook geld.

Vaste voorschotten (straight loan)

Een straight loan is een kredietvorm op korte termijn dat alleen door ondernemers kan aangevraagd worden. Het is een alternatief op andere professionele leenformules zoals het investeringskrediet en het kaskrediet. Wat is nu een zo’n vast voorschot of straight loan?

Geld lenen via vast voorschot

Een straight loan is een krediet op korte termijn opdat de onderneming kan voldoen aan alle korte termijn behoeften.

Een voorbeeld hiervan is de betaling van leveranciers, in afwachting tot de eigen klanten betalen. Het dient ook om een grote aankoop op korte termijn te financieren zodat tijdelijke liquiditeitstekorten vermeden kunnen worden. Dit kan een onroerend goed zijn, maar ook een grote aankoop van voorraden.

Een vast voorschot (of voorschot op vaste termijn) kent een periode van ongeveer 1 maand tot maximaal 1 jaar. Na afloop van de looptijd zal het kapitaal én de rente terugbetaald worden. Eventueel kan men (een deel) wederopnemen onder de vorm van een nieuw contract.

Een straight loan kent vele gelijkenissen met een kaskrediet. Toch is een straight loan eerder bestemd voor grotere bedragen. Voor kleinere bedragen kan het kaskrediet in principe voldoen om tijdelijke liquiditeitstekorten te overbruggen.

Looptijd en rente straight loan

steiger - krediet straight loan

© Pixabay

Doorgaans wordt de looptijd van een straight loan vooraf bepaald. Dit is anders bij een kaskrediet dat geen eindvervaldag kent. De looptijd van een vast voorschot is doorgaans 1 maand tot maximaal 1 jaar.

Aangezien de eindvervaldag bepaald is, wil dit ook zeggen dat het volledige krediet moet terugbetaald worden. Deze terugbetaling omvat zowel het kapitaal als de rente! De financiële instelling zal het bedrag terugvorderen samen met de interesten.

Tip: Zorg dat je ook kan beschikken over een kaskrediet. Indien er onvoldoende middelen zijn om het hele krediet terug te betalen, dan kan het kaskrediet voor 1 dag aangewend worden en kan je opteren om de straight loan opnieuw (gedeeltelijk) op te nemen.

In principe is het ook mogelijk om het krediet vaste voorschotten vervroegd terug te betalen.

De rentevoet die wordt aangerekend wordt op voorhand afgesproken. Op die manier weet je perfect hoeveel interest er moet betaald worden. Bij de verlenging van de straight loan kan het dan wel zijn dat de rentevoet wordt aangepast. Dit komt doordat de looptijd van het oorspronkelijke krediet verlopen is.

Waar je eventueel ook rekening mee moet houden zijn andere kosten die aangerekend kunnen worden. Dit kan een provisie zijn voor het ter beschikking houden van het geld, dossierkosten en administratiekosten en eventueel beheerskosten.


bedrijfslening - lenen als zelfstandige

Voordelen en nadelen straight loan

Een voorschot op vaste termijn is doorgaans heel snel beschikbaar. De meeste kredietinstellingen slagen er in om het dossier binnen de twee werkdagen af te ronden. De snelheid om over het krediet te kunnen beschikken kan soms heel belangrijk zijn.

Alle formaliteiten zijn op voorhand gekend. Zowel de looptijd als de rentevoet werden contractueel afgesproken. Er kunnen dus geen onvoorziene verrassingen aan het licht komen. Toch is er doorgaans vrijheid om bijvoorbeeld het krediet vervroegd terug te betalen.
Aangezien er pas verwacht wordt dat de volledige terugbetaling na afloop van het krediet gebeurd, is er tijdens de looptijd van het krediet ook geen extra financiële druk.

Ook kan je van een relatief aantrekkelijke rentevoet genieten in vergelijking met andere kredietformules zoals het kaskrediet. Voor grotere aankopen is het dus van belang welk krediet het meest in aanmerking komt. In sommige gevallen is dit een straight loan, maar het kan ook een investeringskrediet zijn.

Tot slot zijn zowel de rente als bijkomende kosten volledig fiscaal aftrekbaar omdat het gaat om een zakelijke lening.

Toch kunnen we ook onze bedenkingen maken bij het gebruik van een vast voorschot. Qua flexibiliteit is een straight loan iets beperkter dan een kaskrediet. Een kaskrediet aanwenden voor kleinere bedragen kan in sommige gevallen toch een betere zet zijn.

Verder dien je ook op het einde van de looptijd het hele krediet inclusief de interesten terug te betalen. Kan dit niet, dan zal je een nieuwe straight loan moeten afsluiten.

Een vervroegde terugbetaling van het krediet is doorgaans wel mogelijk, maar het kan zijn dat men hieraan financiële sancties aan koppelt. Bespreek dit het best op voorhand met de kredietgever.

Straight loan of investeringskrediet?

Zowel een investeringskrediet als een straight loan dienen om een grote investering te financieren. Omwille van de beperkte looptijd van een straight loan is het interessant om een tijdelijk geldtekort te overbruggen. Dit kan bijvoorbeeld de aankoop van een grote voorraad zijn of een aankoop waarmee je kunt inspelen op een marktopportuniteit.

Een investeringskrediet zal men periodiek moeten terugbetalen doorheen de vastgelegde looptijd die langer dan een jaar kan duren. Het kan dus eveneens dienen om een grote aankoop te financieren. Dit kan bijvoorbeeld een magazijn of gebouw zijn wanneer je het krediet niet kan terugbetalen op korte termijn.


bedrijfslening - lenen als zelfstandige

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be