Let op, geld lenen kost ook geld.

Browsing: effecten

Soorten kredieten en leningen effectenkrediet

Effectenkrediet.

Een effectenkrediet is een krediet tegen onderpand van effecten. Het is sterk vergelijkbaar met een rekening-courantkrediet. Het mag wel duidelijk zijn dat dergelijk soort krediet alleen maar kan worden afgesloten door personen die over een bepaalde portefeuille met effecten beschikken.
Het biedt diverse voordelen: Zo is er in principe alleen rente verschuldigd over het opgenomen bedrag, maar is het rentetarief ook lager. Een nadeel is dan natuurlijk dat de waarde van de effecten het maximum kredietbedrag zal beinvloeden: deze zal onderhevig zijn aan schommelingen.