Let op, geld lenen kost ook geld.

Vlaamse Energielening

Een Vlaamse energielening dient om energiebesparende aankopen te financieren. Het gaat dus bijvoorbeeld om de plaatsing van isolatie, zonnepanelen, …

Het is niet nieuw: tot 2014 kon je zulke leningen aanvragen onder de naam FRGE-lening. Wat is er veranderd, wat zijn de voorwaarden en wanneer is het interessant om een Vlaamse energielening aan te gaan?

Vlaamse energielening: kenmerken

Groen huisDe Vlaamse energielening bestaat sinds 5 januari 2015 en dient om energiebesparende uitgaven te financieren. Voor sommige energiebesparende uitgaven kan dit dus aan een voordelig tarief gebeuren.

Uw energiebesparende werken kan je financieren met een Energielening van de Vlaamse Overheid. De aanvraag dient te gebeuren bij je gemeente (de zogenaamde ‘lokale entiteiten’). Elke gemeente bepaalt zelf de voorwaarden om een Energielening toe te kennen.

De lening kan perfect gecombineerd worden met andere voordelen zoals een belastingvermindering, premies van de netbeheerder en overheid, …

Welke investeringen komen in aanmerking?

Samengevat, gaat het om volgende investeringen:

 • Dakisolatie, vloerisolatie en muurisolatie,
 • De plaatsing van hoogrendementsglas,
 • De vervanging van een oude verwarmingsketel voor een condensatieketel of een warmtepomp,
 • De plaatsing van een geothermische warmtepomp,
 • De plaatsing van een zonneboiler,
 • De plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen,
 • De plaatsing van thermostatische kranen,
 • De plaatsing van een kamerthermostaat met programmeermogelijkheden,
 • Het onderhoud van een verwarmingsketel,
 • Het laten uitvoeren van een energie-audit.

Vraag steeds na bij je lokale entiteit of je investering in aanmerking komt. Zonnepanelen bijvoorbeeld wordt niet door elke entiteit ondersteund.

Voorwaarden Vlaamse Energielening

Lenen kan echter niet onbeperkt. Je kan geld lenen tot 10.000 euro om de werken te financieren. De terugbetaling van de Vlaamse Energielening dient te gebeuren over een periode van 5 jaar. De intrest kan zowel 0% als 2% bedragen.

De leeftijd van de woning speelt in principe geen rol: je kan dus ook een Vlaamse Energielening afsluiten voor een nieuwbouw.

Wie komt in aanmerking?

In principe komt iedereen in aanmerking om geld te lenen, maar elke lokale entiteit stelt zelf de regels op. Het is dus mogelijk dat er een inkomensgrens is. Je kan dit navragen bij de lokale entiteit in je gemeente (of het plaatselijk OCMW kantoor). Klik hier voor de lijst (pdf) van entiteiten (bron: Vlaamse Overheid).

Staat je gemeente niet tussen de lijst? Dan wordt hier nog aan gewerkt. Vraag het na bij je OCMW kantoor en laat hen jou op de hoogte brengen want het is de bedoeling dat je in elke Vlaamse gemeente een aanvraag kan doen!

Personen die in aanmerking komen voor een lening aan 0% (zie verder) krijgen ook gratis begeleiding en hulp waarbij samen kan bepaald worden welke werken uitgevoerd kunnen worden, hulp bij het aanvragen van offertes, hulp bij het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van premies en subsidies.Vlaamse Energielening aan 0% interest.

Bepaalde doelgroepen kunnen de lening aangaan voor een tarief van 0% aan interesten. Het gaat dan onder meer om:

 • Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • Mensen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager dan 16.965,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013);
 • Mensen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • Mensen die door het OCMW worden begeleid omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor aan mensen uit deze doelgroep.

Samengevat

De Vlaamse Energielening is een goedkope manier om enkele energiebesparende investeringen te financieren. Je kan maximaal 10.000 euro lenen en dat moet terugbetaald worden binnen maximaal 5 jaar. Aangezien sommige banken een terugbetalingstermijn van 3 jaar hanteren is dit ook voordelig.

Wie in de zogenaamde ‘zwakke doelgroep’ zit, kan een lening verkrijgen aan 0% en op die manier zijn energiebesparende investering laten uitvoeren zonder rente te betalen. Daarbij ontvangen mensen in deze doelgroep ook extra begeleiding bij hun project.

Neem contact op met je lokale entiteit of OCMW-kantoor om meer inlichtingen te krijgen.

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be