Let op, geld lenen kost ook geld.

Wentelkrediet: Zakelijk krediet op middellange termijn

Om de groei van een onderneming te verwezenlijken is vaak externe financiering nodig. Het wentelkrediet (roll-over krediet) is dan ook een alternatief op het alom gekende investeringskrediet. Is een wentelkrediet een goed alternatief als de bank dit voorstelt, of zijn er toch nadelen aan verbonden aan deze kredietvorm?

Het wentelkrediet

Het wentelkrediet heeft het financieren van investeringen als doel. Dat kan gaan om de aankoop van een pand, een machine, een vrachtwagen of camionette. Op zich is dat niet verschillend van een investeringskrediet en is het uitsluitend gericht tot zakelijke investeringen.
Zowel machines als bureaus bijplaatsen kunnen immers helpen in de groei van een onderneming en expansie van een onderneming. Toch zijn dit zaken die voor ondernemingen kunnen uitdraaien tot vrij grote investeringen waar de cash niet voor handen is om dit zelf te realiseren.

Doorgaans zal de looptijd van een wentelkrediet (of roll-over krediet) gelijk lopen met de afschrijvingstermijn van het bedrijfsmiddel dat men wilt aankopen. De looptijd kan dus variëren tussen de 3 jaar en 20 jaar tot een maximum van 30 jaar.

laptop en kantoor financieren met wentelkredietWentelkredieten starten doorgaans pas vanaf een minimum bedrag van 250.000 euro. Daaruit besluiten we dus dat het om heuse investeringen moet gaan. Bij bepaalde kredietgevers is het wel mogelijk om al een wentelkrediet af te sluiten voor bedragen van minimaal 50.000 euro.

Het wentelkrediet als kredietopening

Specifiek aan een wentelkrediet, is dat er alleen een looptijd wordt overeengekomen. De onderneming – kredietnemer – kan dus vrij een bedrag opnemen maar is daartoe nooit verplicht. Het spreekt voor zich dat er geen vaste intrestvoet wordt vastgelegd, waardoor het om een krediet met variabele rente gaat.

Wentelkrediet rentevoet

De rentevoet van een wentelkrediet wordt slechts voor beperkte periodes vastgelegd en kan gedurende de looptijd van het krediet sterk schommelen. De looptijd van het wentelkrediet wordt wel onderverdeeld in periodes. Afhankelijk van de gemaakte afspraken kan dit maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of zelf jaarlijks zijn.

Tijdens elke periode (vaak ook wentelperiode of intrestperiode genoemd) wordt de interest bepaald op basis van de kortetermijnrente (of de Euribor) en een eventueel contractueel bepaalde marge. Doorgaans is deze rente wel lager dan de langetermijnrentevoet die wordt toegepast bij investeringskredieten.

Mogelijke gevaren/nadelen aan het roll-over krediet

Het feit dat de kortetermijnrente laag staat speelt natuurlijk in uw voordeel: je kan een wentelkrediet starten met een bijzonder lage rentevoet. Wat je niet mag vergeten is dat de rente op termijn wel zal stijgen. Wie een wentelkrediet aangaat voor 20 jaar mag zoiets niet uit het achterhoofd verliezen.

Naarmate de rentevoeten stijgen, zal ook een wentelkrediet minder interessant worden, ook al lijkt het op een moment waar de rentevoeten laag staan heel erg interessant. Stijgen de rentes, dan zal ook het wentelkrediet duurder worden.

Banken blijven dus steeds winst maken op deze formule en het mag duidelijk zijn dat in tijden van lage rentevoeten banken met deze kredietformule uitpakken met het vooruitzicht op een toekomst met hogere rentevoeten.

Wentelkrediet looptijd

Zoals voorheen uitgelegd, zal enkel de looptijd van een wentelkrediet op voorhand vastgelegd worden. Deze zal doorgaans overeenstemmen met de afschrijvingstermijn van het bedrijfsmiddel dat je wenst aan te kopen.

De afschrijvingstermijn van een bedrijfsmiddel stemt doorgaans ook overeen met de economische levensduur van dit actief. Zo zal men uitgaan van een termijn van 3 jaar voor computerinfrastructuur, terwijl men voor een camionette doorgaans zal uitgaan van een levensduur van 5 jaar en 20 jaar bij fabrieksgebouwen.

Voordelen van een roll-over krediet

Het mag wel duidelijk zijn dat een stijgende rentevoet één van de risico’s is die verbonden is aan een wentelkrediet. Daar tegenover staat natuurlijk wel een grote flexibiliteit aangezien de ondernemer veel keuzevrijheden heeft inzake de mogelijkheid op vervroegde terugbetaling, het kiezen van de wentelperiodes en zelfs over het opgenomen bedrag.

Een onderneming met voldoende financiële ruimte kan bijvoorbeeld beslissen na een wentelperiode om het krediet al dan niet volledig terug te betalen in anticipatie op een renteverhoging en daarmee onder de gebruikelijke rentevoeten te blijven van investeringskredieten. In tussentijd kan de onderneming zelf haar liquide middelen behouden die ze kan aanwenden voor de dagdagelijkse activiteiten.

Dit soort vrijheid zorgt er dan natuurlijk voor dat er op halflange tot lange termijn wel voordeel kan behaald worden. Er kan immers ingespeeld worden op de evolutie van de rentetarieven.

Een wentelkrediet voor uw onderneming?

Of een wentelkrediet uiteindelijk de beste beslissing voor uw onderneming vormt, valt nog te bekijken met uw financiële raadgever of accountant. Naast de behoefte om uw investering te financieren, dien je immers rekening te houden met ratio’s die aandeelhouders en toekomstige investeerders gunstig kunnen stemmen.

Ook het behoud van kapitaalsmiddelen om de courante activiteit verder te zetten speelt een belangrijke rol. De kans is doorgaans wel groot, dat een wentelkrediet nuttiger kan zijn dan een kaskrediet voor uw zelfstandige onderneming omdat de rentevoeten doorgaans lager zullen liggen.

De beste manier om te beslissen over een financiering blijft natuurlijk het aanvragen van offertes. Neem gerust je huisbank als eerste keuze opdat je al een eerste indruk krijgt van de kredietmogelijkheden die tot je beschikking zijn.
Onthou wel dat elk krediet kosten met zich meebrengt en probeer deze zo goed als mogelijk in kaart te brengen tijdens het zoeken naar de beste financiering voor uw onderneming.


bedrijfslening - lenen als zelfstandige

Op zoek naar een passende lening?

leningen vergelijken op Kredietkrijgen.be